Grafika z napisem system informacji przestrzennej.     Grafika z napisem miejscowe plany zagospodarowania.     Grafika z napisem: sprzedaż nieruchomości.     Przycisk menu z napisem Przetargi. Umożliwia przejście do BIP do zakładki zamówienia publiczne.     Przycisk z napisem Herb Gminy.       Logotyp Biuletynu Informacji Publicznej. Kliknięcie w obrazek umożliwia przejście do BIP.        

 

 

Gmina Gaworzyce - Aktualności

Informacja

 

W dniu dzisiejszym, tj. 27.10.2020 r. (wtorek) Urząd Gminy w Gaworzycach czynny będzie do godz. 15.00.

 

Za wszelkie utrudnienia w związku z powyższym serdecznie przepraszamy.

grafika z napisem zawiadomienie o sesji 

Zawiadamiam, że XXVII SESJA RADY GMINY GAWORZYCE

odbędzie się 29 października 2020 r. o godz. 14.00

w Sali Rajców Urzędu Gminy w Gaworzycach

 

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz zaleceniami służb sanitarnych dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, w trosce o Państwa dobro i zdrowie, apeluję do sołtysów i zainteresowanych osób o powstrzymanie się od osobistego uczestnictwa w XXVII Sesji Rady Gminy Gaworzyce.


Zainteresowani tematyką obrad będą mogli śledzić ich przebieg za pośrednictwem transmisji on-line na stronie: https://gaworzyce.sesja.pl/

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy.
  4. Informacja Wójta Gminy Gaworzyce o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gaworzyce.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gaworzyce na 2020 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  8. Sprawy różne, w tym:

     1) Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat analizy oświadczeń majątkowych radnych Gminy Gaworzyce,

     2) Informacja Wójta Gminy Gaworzyce na temat analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych,

     3) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2019,

     4) Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z działalności w roku 2019.

  1. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

 

Edward Białek

 

                                                                                                                                        

Informujemy, że Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 października 2020 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań administracji publicznej Urzędowi Stanu Cywilnego w Radwanicach powierzono wykonywanie zadań zleconych z zakresu rejestracji stanu cywilnego właściwych dla Urzędu Stanu Cywilnego w Gaworzycach.

 

Powierzenie wykonywania zadań obejmuje okres od 26 października 2020 r. do 2 listopada 2020 r.
 
Dane kontaktowe do USC w Radwanicach:
 
Urząd Gminy Radwanice
ul. Przemysłowa 17
59-160 Radwanice
tel. 76 831 13 04, 76 759 20 15
 

Godziny urzędowania:

 

Poniedziałek - 7:30 - 15:30
Wtorek - 7:30 - 15:30
Środa - 8:00 - 16:00
Czwartek - 7:30 - 15:30
Piątek - 7:30 - 15:30

 

 

Uwaga mieszkańcy,

 

Informujemy, że od dnia dzisiejszego do odwołania Urząd Stanu Cywilnego oraz Biuro Ewidencji Ludności w Gaworzycach będzie NIECZYNNY.

 

Za wszelkie utrudnienia w związku z powyższym serdecznie przepraszamy.

 

Informujemy, że wnioski można składać w skrzynce podawczej przed wejściem do Urzędu Gminy bądź drogą elektroniczną.

 

 

 

Szanowni Państwo,


od poniedziałku – 26 października na okres dwóch tygodni (do niedzieli 8 listopada) zostają zawieszone zajęcia w trybie stacjonarnym dla uczniów klas IV- VIII. Zajęcia będą w tych klasach realizowane w formie zdalnej, według dotychczasowego planu lekcyjnego (jak w szkole stacjonarnej).


Uczniowie klas 1-3 będą kontynuować naukę w formie stacjonarnej na terenie szkoły.


Prosimy, aby zgodnie z wytycznymi dzieci z klas 1-3 były przyprowadzane i odbierane przez rodzica lub upoważnioną osobę dorosłą. Dzieci dojeżdżające są odbierane z przystanków przez rodzica lub upoważnioną osobę dorosłą. Nie zapominamy o zachowaniu reżimu sanitarnego.


Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe (po konsultacji z GOPS-em) nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor zorganizuje nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

 

                                                                                                                          Dyrektor SP im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach

 

                                                                                                                                                             Małgorzata Kosałka

Z przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursów plastycznych pod patronatem Wójta Gminy Gaworzyce Jacka Szwagrzyka. Odbiorcami konkursów byli przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Gaworzycach oraz uczniowie klas I-III ze SP im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach.

 

Głównym celem konkursów było kształtowanie, już wśród najmłodszych, poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne, w szczególności za czyste powietrze. Uwrażliwienie dzieci na potrzebę ochrony środowiska, w którym żyją, a także rozwijanie wrażliwości artystycznej i ekologicznej.

 

 

Powołane przez organizatora jury dokonało oceny prac:

 

Publiczne Przedszkole w Gaworzycach:

 

I miejsce Tęczowe nutki

II miejsce Wiewiórki

III miejsce  Muchomorki

Wyróżnienia: Jeżyki i Smerfy

 

SP im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach

I miejsce ex aequo klasa III a i III b

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursów, a autorom nagrodzonych prac bardzo mocno gratulujemy!

 

W związku z panującą sytuacją oraz zagrożeniem epidemiologicznym wszystkie nagrody zostaną przekazane do szkoły i przedszkola. Prosimy dzieci o cierpliwość i wyrozumiałość, wiemy jak bardzo się napracowały.

 

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 

asf