W trosce o dobro mieszkańców poniżej przedstawiamy listę najważniejszych numerów telefonów, pod którymi można zgłosić wszelkie awarie. Przypominamy również ważne numery alarmowe w momencie zagrożenia życia lub zdrowia.


Zakład Usług Komunalnych 

 • w dni robocze do godz. 15.00 tel. 76 744 12 62
 • po godz. 15.00: tel. 693 450 228 lub 607 815 359 lub 531 538 764
 • stanowisko ds. inwestycji – tel. 76 8316 285 w. 45
 • zgłaszamy do właściwego Zarządcy Dróg

 • w Urzędzie Gminy w Gaworzycach – tel. 76 8316 285 w. 47

  Zgłaszając prosimy o wskazanie nr lampy (widoczna na słupie)
 • w godz. pracy Urzędu – tel. 76 8316 285 w. 38 
 • w innych godzinach – sprawę można zgłosić na Policję
 • odławianie zwierząt – WIRKUS Hotel dla Psów – tel. 504 164 655
   

Gospodarką odpadami na terenie gmin Zagłębia Miedziowego zajmuje się Związek Gmin Zagłębia Miedziowego z siedzibą w Polkowicach przy ul. Małej 1.


 • Związek Gmin Zagłębia Miedziowego – tel. 76 840 14 90 | biuro@zgzm.pl  | czynny w dni robocze w godzinach 7.30-15.30
 • Centralny PSZOK – ul. Działkowa 18, Polkowice – tel. 606 276 657 | czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 12.00 do 19.00, w soboty od 10.00 do 15.00 
 • 991 – Pogotowie energetyczne
 • 992 – Pogotowie gazowe
 • 995 – Komenda Główna Policji (Child Alert)
 • 996 – Centrum Antyterrorystyczne
 • 997 – Policja
 • 998 – Straż Pożarna
 • 999 – Państwowe Ratownictwo Medyczne
 • 116 000 - numer interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci (Fundacja ITAKA)
 • 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę)
 • 116 123 - Kryzysowy Telefon Zaufania (Instytut Psychologii Zdrowia)
 • 601 100 100 - numer ratunkowy nad wodą (MOPR i WOPR)
 • 601 100 300 - numer ratunkowy w górach (GOPR i TOPR)
 • 800 702 222 - Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (Fundacja ITAKA)
 • 22 668 70 00 - Niebieska Linia, ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie