Dane kontaktowe - Urząd Gminy w Gaworzycach

Urząd Gminy w Gaworzycach
ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce

ELEKTRONICZNA  SKRZYNKA  PODAWCZA:   /45ibv62lo3/skrytka

Płatności

Bank Spółdzielczy w Legnicy,
Oddział w Gaworzycach
21 8649 1060 2007 7001 1223 0007

 

Sekretariat Urzędu
Biuro nr 200

  • Stanowisko ds. organizacyjnych – Karolina Cieślak
  • Wójt Gminy – Jacek Szwagrzyk
    Interesantów przyjmuje w każdy wtorek w godz. od 13.30 do 16.15.  *Zapisy w Sekretariacie Urzędu.
  • Sekretarz Gminy – Anita Stangret
  • Skarbnik Gminy – Izabela Rak
  • Zastępca Skarbnika - Anna Barylik
    (tel. 76 8316 285 w. 36, e-mail: zastepca.skarbnika@gaworzyce.com.pl)

 

pałac w Gaworzycach

Nasze jednostki

Gminny Ośrodek Zdrowia w Gaworzycach

NIP 692-22-54-798 | Regon 390767742
Dyrektor: Marzena Ałdaś
www.gozgaworzyce.pl | BIP: www.gozgaworzyce.e-bip.org.pl

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Gaworzycach

NIP 693-12-46-427 | Regon 39041975 |
Dyrektor : Mirosław Piec
www.zukgaworzyce.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach

NIP 693-12-46-522 |
Kierownik: Anna Socha
www.gopsgaworzyce.pl

Szkoła Podstawowa w Gaworzycach

NIP 502-01-05-992 | Regon 000265773 | 
Dyrektor: Małgorzata Kosałka
Z-ca: Beata Soboń 
www.spgaworzyce.szkolnastrona.pl 

Przedszkole Publiczne w Gaworzycach

NIP 693-17-73-598 | Regon 001020418 | 
Dyrektor: Ala Cieślak
www.przedszkolegaworzyce.pl

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Gaworzycach

NIP: 502-012-1235 | Regon: 387825539  | 
Dyrektor: Gabriela Kalińska
www.gokibgaworzyce.pl


Biuro nr 205 – Referat Finansowy

Magdalena Kruczek – księgowość budżetowa, kasjer
Małgorzata Żyśko – księgowość finansowo-budżetowa
Edyta Zielonka – księgowość budżetowa
Angelika Matląg – podatki i opłaty
Lucyna Stupnicka – windykacja należności finansowych
Marzena Smolińska – księgowość finansowa i płace (w zastępstwie za p. Agatę Joniec-Kapela)

Biuro nr 206 – Sprawy obronne, obsługa Rady Gminy 

Renata Dziurman – sprawy obronne, obsługa Rady Gminy

Biuro nr 208 – Inwestycje / pozyskiwanie środków / zamówienia

Agnieszka Mikołajczyk – inwestycje
Marek Woźniak – inwestycje
Katarzyna Kubas – zamówienia publiczne
Monika Glińska – pozyskiwanie środków pozabudżetowych

w. 48 | e-mail: m.glinska@gaworzyce.com.pl


Biuro nr 209 – Gospodarka nieruchomościami, zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska, drogi, porządek w gminie

Anna Młynarczyk – gospodarka nieruchomościami, zagospodarowanie przestrzenne
Aleksandra Pyrzyk – ochrona środowiska, drogi
Katarzyna Kocik
– utrzymanie czystości i porządku w gminie

w. 38 | e-mail: k.kocik@gaworzyce.com.pl


Biuro nr 210 – Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności

Elżbieta Litwin - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Monika Samul – ewidencja ludności

Biuro nr 212 – Współpraca lokalna, promocja

Joanna Brodowska – współpraca lokalna, promocja
Marta Maślak - pomoc administracyjna

Biuro nr 213 – Oświata, działalność gospodarcza

Agnieszka Wilusz – oświata, działalność gospodarcza

Inspektor Ochrony Danych

Stanisław Rozwadowski 
Piotr Leśniewicz (z-ca)

Informujemy, iż w celach weryfikacji zgłoszenia będziemy wymagali imienia i nazwiska oraz lokalizacji danego zgłoszenia.

Informujemy, że podane adresy poczty elektronicznej mają charakter techniczny i pomocniczy w załatwianiu spraw. Wysłanie wiadomości na adres e-mail nie gwarantuje, że wiadomość zostanie otrzymana, nawet w przypadku otrzymania potwierdzenia otrzymania wiadomości generowanej przez systemy pocztowe ze względu na na funkcjonujące w jednostce filtry antyspamowe i antywirusowe. W celu uniknięcia potraktowania przesyłanej wiadomości jako spam należy w temacie lub nagłówku wiadomości zawrzeć informacje o adresacie wiadomości np. Urząd Gminy w Gaworzycach lub Gmina Gaworzyce.

Bezwzględnie zaleca się kontaktowanie z Urzędem poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą  na elektronicznej platformie usług publicznych.