Dane kontaktowe - Urząd Gminy w Gaworzycach

Urząd Gminy w Gaworzycach
ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce

ELEKTRONICZNA  SKRZYNKA  PODAWCZA:   /45ibv62lo3/skrytka

Płatności

Bank Spółdzielczy w Legnicy,
Oddział w Gaworzycach
21 8649 1060 2007 7001 1223 0007

 

Sekretariat Urzędu
Biuro nr 200

  • Stanowisko ds. organizacyjnych – Angelika Matląg
  • Wójt Gminy – Jacek Szwagrzyk
    Interesantów przyjmuje w każdy wtorek w godz. od 13.30 do 16.15.  *Zapisy w Sekretariacie Urzędu.
  • Sekretarz Gminy i Z-ca Wójta Gminy Gaworzyce – Beata Taczyńska-Pietruś
    tel. 76 8316 285 w. 41
  • Skarbnik Gminy – Anna Barylik
    tel. 76 8316 285 w. 36, e-mail: a.barylik@gaworzyce.com.pl

 

pałac w Gaworzycach

Nasze jednostki

Gminny Ośrodek Zdrowia w Gaworzycach

NIP 692-22-54-798 | Regon 390767742
Dyrektor: Marzena Ałdaś
www.gozgaworzyce.pl | BIP: www.gozgaworzyce.e-bip.org.pl

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Gaworzycach

NIP 693-12-46-427 | Regon 39041975 |
Dyrektor : Mirosław Piec
www.zukgaworzyce.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach

NIP 693-12-46-522 |
Kierownik: Anna Socha
www.gopsgaworzyce.pl

Szkoła Podstawowa w Gaworzycach

NIP 502-01-05-992 | Regon 000265773
Dyrektor: Grażyna Chuda
Z-ca: Renata Czyczyk-Konefał
www.sp.gaworzyce.edu.pl/

Przedszkole Publiczne w Gaworzycach

NIP 693-17-73-598 | Regon 001020418
Dyrektor: Ala Cieślak
www.przedszkolegaworzyce.pl

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Gaworzycach

NIP: 502-012-1235 | Regon: 387825539
Dyrektor: Gabriela Kalińska
www.gokibgaworzyce.pl


Biuro nr 205 – Referat Finansowy

Ewa Bernatowicz – księgowość budżetowa, kasjer
Małgorzata Żyśko – księgowość finansowo-budżetowa
Edyta Zielonka – księgowość budżetowa
Monika Woźniak - podatki i opłaty
Mariola Droszczak – windykacja należności finansowych
Marzena Smolińska – księgowość finansowa i płace

Biuro nr 206 – Sprawy obronne, obsługa Rady Gminy 

Renata Dziurman – sprawy obronne, obsługa Rady Gminy

Biuro nr 208 – Pozyskiwanie środków, zamówienia publiczne

Monika Glińska – pozyskiwanie środków pozabudżetowych
Katarzyna Kubas – zamówienia publiczne

Biuro nr 209 – Gospodarka nieruchomościami, zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska, drogi

Anna Młynarczyk – gospodarka nieruchomościami
Klaudia Romanowska - zagospodarowanie przestrzenne
Marta Maślak
– ochrona środowiska, drogi, program "Czyste Powietrze"

Biuro nr 210 – Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności

Elżbieta Litwin - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Monika Samul – ewidencja ludności

Biuro nr 212 – Współpraca lokalna, promocja, obsługa Sołectw

Katarzyna Brzezińska – współpraca lokalna, promocja
Karolina Cieślak - obsługa Sołectw

Biuro nr 213 – Kancelaria ogólna

 

Agnieszka Słota - kancelaria

Biuro nr 301 - Inwestycje

Magdalena Kruczek - inwestycje
Anna Bronakowska - inwestycje

Biuro nr 302 - Utrzymanie czystości i porządku w gminie, oświata, działalność gospodarcza

 

Katarzyna Kocik - utrzymanie czystości i porządku w gminie
Agnieszka Wilusz - oświata, działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Inspektor Ochrony Danych

Stanisław Rozwadowski 
Piotr Leśniewicz (z-ca)

Informujemy, iż w celach weryfikacji zgłoszenia będziemy wymagali imienia i nazwiska oraz lokalizacji danego zgłoszenia.

Informujemy, że podane adresy poczty elektronicznej mają charakter techniczny i pomocniczy w załatwianiu spraw. Wysłanie wiadomości na adres e-mail nie gwarantuje, że wiadomość zostanie otrzymana, nawet w przypadku otrzymania potwierdzenia otrzymania wiadomości generowanej przez systemy pocztowe ze względu na na funkcjonujące w jednostce filtry antyspamowe i antywirusowe. W celu uniknięcia potraktowania przesyłanej wiadomości jako spam należy w temacie lub nagłówku wiadomości zawrzeć informacje o adresacie wiadomości np. Urząd Gminy w Gaworzycach lub Gmina Gaworzyce.

Bezwzględnie zaleca się kontaktowanie z Urzędem poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą  na elektronicznej platformie usług publicznych.