Jednostki organizacyjne Gminy Gaworzyce

Zakład Usług Komunalnych
Gminny Zakład Usług Komunalnych w Gaworzycach

NIP 693-12-46-427 | Regon 39041975 |
Dyrektor : Mirosław Piec
Strona internetowa jednostki - obecnie w budowie

Gminny Ośrodek Zdrowia w Gaworzycach

NIP 692-22-54-798 | Regon 390767742 |
www.gozgaworzyce.pl | BIP: www.gozgaworzyce.e-bip.org.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach

NIP 693-12-46-522 |
Kierownik: Anna Socha
www.gopsgaworzyce.pl

Szkoła Podstawowa w Gaworzycach

NIP 502-01-05-992 | Regon 000265773 | 
Dyrektor: Małgorzata Kosałka
Z-ca: Beata Soboń 
www.spgaworzyce.szkolnastrona.pl 

Publiczne Przedszkole w Gaworzycach

NIP 693-17-73-598 | Regon 001020418 | 
Dyrektor: Ala Cieślak
www.przedszkolegaworzyce.szkolnastrona.pl

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Gaworzycach

NIP: 502-012-1235 | Regon: 387825539  | 
Dyrektor - Gabriela Kalińska
www.gokibgaworzyce.pl