Nasze jednostki

sala rajców stół narad

Jednostki organizacyjne Gminy Gaworzyce

Zakład Usług Komunalnych
Gminny Zakład Usług Komunalnych w Gaworzycach

NIP 693-12-46-427 | Regon 39041975
Dyrektor : Mirosław Piec
Strona internetowa jednostki - www.zukgaworzyce.pl

Gminny Ośrodek Zdrowia w Gaworzycach

NIP 692-22-54-798 | Regon 390767742
www.gozgaworzyce.pl | BIP: www.gozgaworzyce.e-bip.org.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach

NIP 693-12-46-522
Kierownik: Anna Socha
www.gopsgaworzyce.pl

Szkoła Podstawowa w Gaworzycach

NIP 502-01-05-992 | Regon 000265773
Dyrektor: Grażyna Chuda
Z-ca: Renata Czyczyk-Konefał
https://sp.gaworzyce.edu.pl/

Publiczne Przedszkole w Gaworzycach

NIP 693-17-73-598 | Regon 001020418
Dyrektor: Ala Cieślak
www.przedszkolegaworzyce.szkolnastrona.pl

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Gaworzycach

NIP: 502-012-1235 | Regon: 387825539
Dyrektor - Gabriela Kalińska
www.gokibgaworzyce.pl