Nowe Przedszkole udało się wybudować po 60 latach funkcjonowania w dawnym miejscu. Jest jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w regionie.


W nowym budynku jest 5 oddziałów i miejsce dla 125 przedszkolaków. Stworzono tu również warunki edukacyjne dla dzieci niepełnosprawnych. Ogromna w tym zasługa środków zewnętrznych.

Na realizację tej inwestycji Gmina Gaworzyce pozyskała 2,446,050,22 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Priorytet 7. Infrastruktura Edukacyjna, działanie 7.1.1. – Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – OSI.

Całkowita wartość zadania wynosi 4.614.802,82 zł, z czego poziom dofinansowania stanowi 61% kosztów kwalifikowalnych.
 A tak rozpoczęły się prace... Plac budowy odwiedziły Przedszkolaki ze swoimi opiekunkami. Zdjęcie wykonano 7.03.2017 r.