Komunikaty

kwitnąca czeremcha

Wakacyjna praca dla młodych

07 cze 2024 13:06
wydrukuj
Wójt Gminy Gaworzyce zaprasza młodzież w wieku od 18 do 20 lat do udziału w trzeciej edycji programu "Wakacyjna praca dla Młodych".

Program realizowany będzie w dwóch etapach, w następujących terminach:

  • od 1 do 12 lipca 2024 roku,
  • od 14 do 27 sierpnia 2024 roku.


Program ma na celu wykorzystanie potencjału młodzieży oraz ich zaangażowania do pracy, zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży, zapoznanie z problemami utrzymania obiektów administrowanych przez Urząd, zwłaszcza infrastruktury zewnętrznej oraz przygotowanie młodzieży do podjęcia w przyszłości stałej pracy oraz wyrobienie dbałości o dobro wspólne i szacunku do pracy innych.

Do programu może przystąpić osoba w wieku 18 — 20 lat, która jest uczniem szkoły ponadpodstawowej/studentem i zamieszkuje na terenie gminy Gaworzyce.

Uczestnicy Programu będą wykonywać:

  1. prace porządkowe i konserwacyjne na terenach obiektów administrowanych przez Urząd Gminy w Gaworzycach (świetlice wiejskie, biblioteki, dom kultury) oraz infrastruktury do nich przyległej, polegających w szczególności na: malowaniu ławek, pieleniu chwastów na placach zabaw, terenach zielonych oraz przy boiskach sportowych i innych miejscach użyteczności publicznej, pieleniu drzewek i krzewów ozdobnych, koszeniu terenów zielonych,
  2. prace pomocnicze przy organizacji wydarzeń rozrywkowych i kulturalnych (przygotowywanie miasteczka imprezy), polegających w szczególności na ustawianiu ławek, stołów, namiotów,
  3. drobne prace biurowe w Urzędzie Gminy w Gaworzycach.


Aby wziąć udział w rekrutacji, należy zgłosić się osobiście w siedzibie urzędu do 24 czerwca i złożyć kwestionariusz rekrutacyjny.


1. Regulamin

2. Kwestionariusz rekrutacyjny

3. Oświadczenie o stanie zdrowia