Inwestycje

pole w gostyni

Rozszerzamy obszar edukacji kulturalnej! Kolejna dotacja dla Gminy Gaworzyce!

05 mar 2021 12:03
W dobie pandemii jeszcze bardziej odczuwamy głód kulturalnej aktywności. Wierzymy, że już niebawem wszystko wróci do normy i nie zwlekamy z krokami, które pozwolą nam rozwijać tę ważną sferę naszego życia.
przykładowe zdjęcie - pieniądze o różnych nominałach

Otrzymaliśmy kolejną dotację

Wczoraj Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało wyniki naboru w programie "Infrastuktura domów kultury". Gmina Gaworzyce złożyła tu wniosek na "Zakup wyposażenia na potrzeby edukacji kulturalnej w filii Domu Kultury "Jowisz" w Kłobuczynie (obecnie Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki). Na ten cel gminie przyznano kwotę 33 tys. zł.

Wiedzieliśmy, że już niedługo zakończy się remont sali wiejskiej w Kłobuczynie i jest to doskonała okazja, aby wykorzystać to piękne miejsce na potrzeby działalności kulturalnej, stąd właśnie pomysł aby wystartować w programie Ministerstwa i doposażyć obiekt w niezbędny do prowadzenia działalności sprzęt. Wójtowi Gminy Gaworzyce od dawna zależało na tym, aby wzmocnić aktywność kulturalną w gminie a z działaniami dotrzeć do wszystkich sołectw. Między innymi z tego powodu nasze instytucje kultury (dom kultury i biblioteka) od nowego roku połączyły siły stając się jedną, prężnie działającą instytucją. Choć obecnie w centrum Kłobuczyna działa już filia biblioteki, to dzięki inwestycji polegającej na remocnie sali wiejskiej oraz kolejnej dotacji na wyposażenie obiektu, zdecydowanie wzrasta potencjał tego miejsca.

Uratowany kolejny obiekt o walorach kulturowych

Jesteśmy przekonani, że skorzystają na tym mieszkańcy całej gminy. Sala w Kłobuczynie będzie bowiem kolejnym miejscem, które nie tylko udało się uratować, ale również zagospodarować na rzecz całej lokalnej społeczności. Podkreślmy, że sala widowiskowa wchodząca w skład całego obiektu to jedyna salą o takich parametrach i walorach na terenie gminy.