Inwestycje

pole w gostyni

Ponad milion na kolejne drogi w gminie Gaworzyce!

21 kwi 2021 12:04
Dzięki staraniom Wójta Gminy Gaworzyce do budżetu gminy trafi ponad milion złotych na kolejne inwestycje drogowe. Do programu realizowanego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych wytypowaliśmy dwie drogi.

Kwota 764.500,00 zł przeznaczona zostanie na zadanie "Koźlice XV" - jest to kolejny etap inwestycji w ramach procesu poscaleniowego.

Natomiast środki w wysokości 277.200,00 zł pomogą zasilić pierwszy etap inwestycji drogowej, która z pewnością ucieszy wielu mieszkańców. Zaczynamy bowiem budowę drogi na odcinku Gaworzyce-Kłobuczyn. Poprawimy tym samym nie tylko dojazd do gruntów rolnych, ale także zadbamy o ciekawe połączenie dwóch, gminnych miejscowości.

Dzięki systematycznemu inwestowaniu w sieć dróg gminnych rozwija nam się pięknie infrastruktura drogowa i możliwość komunikacji między poszczególnymi odcinkami. Tym samym poszerza się też sieć dróg do aktywnego spędzania wolnego czasu. Niezmiernie miło nam widzieć jak mieszkańcy korzystają z dróg jeżdżąc na rowerach, rolkach czy spacerując.

Już wkórtce będziemy informować o postępach prac.

Lista rankingowa (DOC)