Inwestycje

pole w gostyni

Do gminy trafi 450 tysięcy na kolejną inwestycję!

08 kwi 2021 07:04
W ubiegłym tygodniu ogłoszono wyniki kolejnego naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jest to specjalny fundusz przeciwdziałania skutkom COVID-19 dla gmin i powiatów. Gmina Gaworzyce złożyła tu wniosek na I etap inwestycji dotyczącej przebudowy budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaworzycach.
Na zdjęciu budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaworzycach

Jest to inwestycja polegająca na rozbudowie istniejącego obiektu wraz ze zmianą funkcji części pomieszczeń i dostosowaniem ich dla potrzeb mieszkańców, a także działań prorozwojowych w miejscowości Gaworzyce. Przebudowa budynku remizy zdecydowanie podniesie stan techniczny oraz potencjał ratowniczy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaworzycach, co wpłynie na ochronę zdrowia, życia i mienia wszystkich mieszkańców gminy Gaworzyce. Warto również dodać, że przyznana kwota 450.000,00 zł stanowi wartość, o którą wnioskowaliśmy - wyjaśnia Wójt Gminy, Jacek Szwagrzyk.

logo Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Przypomnijmy, że łącznie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gmina Gaworzyce pozyskała już 4.350.000,00 zł. W pierwszym naborze była to kwota 500 tys. zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe. W roku 2020 środki w ramach tego funduszu zostały wydane na zadanie: "Śrem-Witanowice - droga dojazdowa do gruntów rolnych". Całkowita wartość tej inwestycji wyniosła 204.651,75 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 80.500,00 zł.

W drugim naborze gmina pozyskała środki w wysokości 3.400.000,00 na termomodernizację Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach. Zadanie to będzie realizowane jeszcze w 2021 roku. Budynek powoduje generowanie dużych strat energii oraz zwiększone nakłady na utrzymanie obiektu kosztem innych działań edukacyjnych. Realizacja projektu przyniesie zatem korzyści dla dzieci, nauczycieli czy pracowników administracji. Z projektu skorzystają też mieszkańcy regionu z uwagi na pozytywny wpływ na stan środowiska. Dzięki zaoszczędzonym środkom, wynikającym z zastosowania nowych technologii, gmina będzie mogła finansować inne inwestycje skierowane na potrzeby edukacji i wychowania, co w konsekwencji przyczyni się do wyrównywania szans edukacyjnych obszarów wiejskich w stosunku do dużych ośrodków miejskich.