Inwestycje

pole w gostyni

Bo razem można więcej! Wspólnie po Odnawialne Źródła Energii

25 lis 2020 00:11
Dnia 18 listopada 2020 r. Jacek Szwagrzyk - Wójt Gminy Gaworzyce oraz inni samorządowcy z terenu Zagłębia Miedziowego podpisali list intencyjny ws. współpracy na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii.
przykładowe zdjęcie pola z wiatrakami energii odnawialnej

Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii:

  • jest jednym z kluczowych projektów upowszechniania niskoemisyjnej gospodarki,
  • służy wzrostowi innowacyjności
  • to budowanie jakościowego ekosystemu i tym samym poprawy jakości życia

Współpraca stron opierać się będzie na inicjowaniu i prowadzeniu konsultacji w celu wypracowania rozwiązań administracyjno-organizacyjnych w obszarze rozwoju OZE, określeniu potencjalnych gruntów pod instalacje OZE, wzajemnym informowaniu się o podejmowanych działaniach w tym zakresie oraz integrowaniu środowisk zainteresowanych rozwojem zrównoważonej niskoemisyjnej gospodarki.