Dla rolników

pole w gostyni

Kampania dopłat 2024 – termin naboru wniosków wydłużony

20 maj 2024 08:05
wydrukuj
Rolnicy mogą liczyć na bezpłatną pomoc w wypełnianiu wniosków
zielone dojrzewające pole zboża

W związku z wprowadzanymi zmianami w płatnościach bezpośrednich został wydłużony termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 do 1 lipca 2024 roku. Rolnicy mogą liczyć na bezpłatne wsparcie doradcy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Głogowie przy wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie.

Zapraszamy rolników do Urzędu Gminy w Gaworzycach w każdą środę od godziny 8:00 do 14:00 w celu spotkania z doradcą i uzyskania bezpłatnego wsparcia w przygotowaniu wniosku. Przed wizytą warto umówić się z doradcą telefonicznie - 608 443 507.

 

Kampania wnioskowa 2024

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 został wydłużony do 1 lipca. Terminy te nie dotyczą wniosków o przyznanie nowych form płatności bezpośrednich, czyli Płatności dla małych gospodarstw oraz Płatności w ramach ekoschematu „Grunty wyłączone z produkcji”, które można składać do końca sierpnia.

Zmiana terminów dotyczy płatności bezpośrednich, przejściowego wsparcia krajowego oraz działań obszarowych w ramach II filaru WPR. Wniosek o przyznanie płatności może być także złożony później – w terminie 25 dni kalendarzowych po 1 lipca, czyli do 26 lipca. W przypadku opóźnienia będzie jednak stosowane zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności za każdy dzień roboczy.

Do 31 sierpnia 2024 r. możliwe będzie:

  • wnioskowanie o Płatność dla małych gospodarstw oraz
  • zmiana wniosku, która będzie polegała na zawnioskowaniu o płatność w ramach nowego ekoschematu.


Rolnicy, którzy będą chcieli otrzymać Płatność dla małych gospodarstw oraz płatność w ramach nowego ekoschematu, muszą najpierw złożyć standardowy wniosek w podstawowym terminie – na obecnie obowiązujących zasadach.


eWniosekPlus

O wsparcie można się ubiegać za pomocą internetowej aplikacji eWniosekPlus, dostępnej na Platformie Usług Elektronicznych.

Dopłaty bezpośrednie przysługują rolnikom aktywnym zawodowo, prowadzącym działalność rolniczą. Muszą oni posiadać grunty o powierzchni co najmniej 1 ha. Ziemia, do której chcą otrzymać dofinansowanie, powinna być w ich posiadaniu na dzień 31 maja 2024 roku. Wsparcie przysługuje także gospodarzom, którzy mają mniej niż 1 ha gruntów, ale spełniają warunki do przyznania płatności związanych ze zwierzętami a łączna kwota płatności bezpośrednich, które mieliby otrzymać, wynosi co najmniej 200 euro.

Katalog płatności, o które można się ubiegać w tegorocznej kampanii, jest podobny do tego z 2023 roku. Nowości, czyli płatność dla małych gospodarstw, która podobnie jak przed rokiem, ma być przeznaczona dla rolników posiadających do 5 ha użytków rolnych. Są też zmiany w zasadach dotyczących warunkowości. Zmiany przepisów dotyczą:

  • zwolnienia gospodarstw do 10 ha z kontroli i sankcji za niespełnianie warunkowości;
  • większej swobody w stosowaniu wymogu WPR, aby utrzymać stosunek trwałych użytków zielonych do użytków rolnych powyżej 5% w porównaniu do 2018 r. (GAEC 1)
  • większej swobody w decydowaniu o obowiązkowym okresie utrzymania okrywy glebowej (GAEC 6);
  • uznania dywersyfikacji upraw za alternatywę dla zmianowania (GAEC);
  • zniesienia obowiązku ugorowania 4 proc. gruntów ornych (GAEC 8).
     

Z tą ostatnią zmianą związane jest wprowadzenie nowego ekoschematu – Grunty wyłączone z produkcji.

 

źrodło: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu