Gmina Gaworzyce - Aktualności

(Agnieszka Fefczak i Karolina Cieślak w drodze do programu Seniorzy w akcji)

 

Dzisiaj o godz. 10.30 w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu odbędzie się 2 etap naboru, jakim jest spotkanie z członkami komisji konkursowej i przedstawicielami Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę". Spotkanie ma być okazją do bliższego poznania pomysłu na projekt i osobistych motywacji animatorów.

 

Nasi Seniorzy pragną rozwijać zespół muzyczny, w którym śpiewają, spotykają się i spędzają dobrze czas. Z tworzeniem takiego zespołu wiąże się bowiem mnóstwo fantastycznych rzeczy: stroje, możliwość występowania, wymyślania, poszukiwania dawnych pieśni, ich nowe aranżacje i wiele wiele innych.

 

Pomysł z Gaworzyc znalazł się w gronie 81 wyróżnionych, z nadesłanych 255. Po zakończonych rozmowach organizatorzy konkursu wyłonią 33 pomysły, które zostaną zrealizowane.

Zatem trzymamy kciuki! :)

 

Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” zaprasza osoby zainteresowane złożeniem wniosku w ramach konkursu grantowego „Działaj Lokalnie X” na spotkania szkoleniowo-informacyjne, które odbędą się:   

- 12 maja 2017r. (piątek) 16:00 w Szkole Podstawowej w Rzeczycy (gm. Grębocice)
- 15 maja 2017r. (poniedziałek) 16:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”
- 17 maja 2017r. (środa) 19:00 w Gminnym Centrum Kultury w Otyniu 

 

W programie spotkania:

 

Omówienie tegorocznego regulaminu konkursu
Zasady budowania projektu i przygotowania wniosku o dotację.

 

Ośrodek Działaj Lokalnie prowadzi także indywidualne konsultacje w siedzibie fundacji dla osób zainteresowanych udziałem w konkursie i złożeniem wniosku o dotację.

 

W tej sprawie prosimy o kontakt z koordynatorem programu, Panią Bożeną Skoczeń: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 68 3888 431

 

Bieżące informacje na temat konkursu dostępne na: www.WzgorzaDalkowskie.pl

CO GDZIE KIEDY ORGANIZATOR
Spotkanie Młodych Talentów Pałac w Gaworzycach 12 maj, piątek, godz. 19.00 DK „Jowisz”
Międzystrefowy Turniej Piłki Ręcznej dziewcząt (gimnazjum) o Puchar Wójta Gminy Gaworzyce Sala gimnastyczna w Zespole Edukacyjnym 13 maj, sobota, godz. 9.30 Zespół Edukacyjny, Gmina Gaworzyce
„Bliżej przyrody” – wiosenny plener fotograficzny Gmina Gaworzyce / Wzgórza Dalkowskie

19- 21 maja
(piątek-niedziela)

(zgłoszenia do 14 maja)

DK „Jowisz”
tel. 781 316 100
Rajd Rowerowy do Ostaszowa
na Dni Otwarte Funduszy Europejskich
Zbiórka: przy pałacu w Gaworzycach 20 maj, sobota, godz. 10.50 „Lepsze jutro, twórzmy dziś”
i
„Bardziej Głogów”
Piknik Rodzinny Sala gimnastyczna w Zespole Edukacyjnym w Gaworzycach 20 maj, godz. 10.00 Przedszkole Publiczne w Gaworzycach
Rajd Rowerowy po Wzgórzach Dalkowskich Zbiórka: przy DK, pałac w Gaworzycach

20 maj, godz. 10.30

(zgłoszenia do 16 maja)

DK „Jowisz”
tel. 781 316 100
Nabór młodzieży do projektu „Akademia Lokalnych Odkrywców. Letnie Warsztaty Dziedzictwa” Formularz udostępniony zostanie na stronie www.gaworzyce.com.pl 22-31 maja Stowarzyszenie „Lepsze jutro, twórzmy dziś”
Nabór kramarzy na V Gaworzycki Jarmark Kupiecki LINK Do 30 czerwca Gmina Gaworzyce
Nabór wniosków do programu Działaj Lokalnie LINK Do 26 maja ODL Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich
Powiatowy Konkurs Plastyczny „Cztery łapy na kartach książek Wojeciecha Cesarza” Szczegóły na stronie gminy w zakładce / Jednostki podległe / Biblioteka - LINK Do 31 maja Gminna Biblioteka Publiczna
Tydzień Sportu dla wszystkich – Sportowy Turniej Miast i Gmin 2017 Gmina Gaworzyce 26 maja –
1 czerwca
Gmina Gaworzyce & Sportowcy

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Gaworzyce

 

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778, z poźn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gaworzyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w dniach od 13 kwietnia 2017 r. do 17 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Gaworzycach, ul. Okrężna 85, 59-180 Gaworzyce, w pok. nr 9 w godz. pracy Urzędu. Projekt Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie w tym okresie także udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy w Gaworzycach (http://bip.gaworzyce.com.pl).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.05.2017 r. w Pałacu w Gaworzycach, ul. Dworcowa 95, o godz. 11oo.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu Studium. Jednocześnie istnieje możliwość składania uwag i wniosków w trybie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku…

Uwagi i wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Gaworzyce, w tym na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 czerwca 2017 r.

Organem rozpatrującym złożone uwagi i wnioski jest Wójt Gminy Gaworzyce.

 

Wójt Jacek Szwagrzyk

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Scalenie Koźlice

 

 

 

 

dz_u

dz_uw

mon_pol

spis_r

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 7
  • |
  • Wczoraj 386
  • |
  • W tym tygodniu 1230
  • |
  • W tym miesiącu 8377
  • |
  • Razem 157464