Gmina Gaworzyce - Aktualności

W gminie Gaworzyce na bieżąco odbywają się szkolenia w zakresie zwiększania kompetencji cyfrowych w ramach projektu "E-aktywni mieszkańcy Gminy Gaworzyce". Tym razem na udział w szkoleniu zdecydowali się Strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaworzycach, którzy w ciągu 2-dniowych warsztatów poznali nowe narzędzia i inspiracje, które z pewnością wykorzystają w swojej działalności.

Biorąc udział w szkoleniu strażacy wsparli uczniów Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Gaworzycach, gdyż przypomnijmy, że udział 150 osób w szkoleniach gwarantuje przekazanie do placówki oświatowej 10 nowoczesnych laptopów. Zostały już ostatnie wolne miejsca na warsztaty, dlatego warto zgłosić się na szkolenie czym prędzej. Najbliższe spotkanie odbędzie się w dniach 19-20 lutego 2020 r. w godzinach popołudniowych.

 

Więcej informacji nt. projektu udziela p. Agnieszka Wilusz, tel. 76 8316 285 w. 48. Szczegóły również w zakładce E-AKTYWNI.

Prawidłowa segregacja odpadów ma ogromne znaczenie. Ważne jest aby odpady nienadające się do selektywnej zbiórki lub odpady niebezpieczne zagospodarować we właściwy sposób❗️ Przypominamy co powinno trafić do pojemnika na odpady niesegregowane (zmieszane) tzw. resztkowe.

Do czarnego pojemnika powinny trafić❗️
✅ wszystkie odpady niebędące odpadami niebezpiecznymi i niepodlegające selektywnej zbiórce, w tym:
✅ gąbki, ceratę, tacki styropianowe, gumę
✅ zabrudzone opakowania (np. po maśle), zabrudzone opakowania papierowe (np. po pizzy),
✅ zatłuszczoną folię i worki, zużyte szczoteczki do zębów
✅ jednorazowe zużyte maszynki do golenia
✅ pieluchy jednorazowe,podpaski, watę,
✅ doniczki ceramiczne, talerze, szklanki, lustra, porcelanę, naczynia żaroodporne,
✅ mięso i kości, resztki żywności pochodzenia zwierzęcego
✅ żwirek i odchody zwierząt.


Przypominamy również o konieczności prawidłowego oznaczenia pojemników. Specjalne naklejki dostępne są w Biurze ZGZM.

Drodzy Państwo,

Poczta Polska S.A. informuje, że na terenie naszej gminy spora część mieszkańców nie posiada zainstalowanych skrzynek oddawczych tj. skrzynek do których listonosz doręcza korespondencję. Występują także braki w oznakowaniu numerem porządkowym posesji, co utrudnia prawidłowe i sprawne doręczanie korespondencji.

Sytuacja braku instalacji skrzynek indywidualnych oddawczych jest problematyczna dla obu stron, nie tylko dla operatora pocztowego, ale także dla adresata korespondencji. Nadchodząca korespondencja do osób które nie mają skrzynek indywidualnych oczywiście jest kierowana do doręczenia. Listonosze, zarówno w przypadku przesyłek rejestrowanych jak i zwykłych zmuszeni są do pozostawiania zawiadomienia (awiza) w zależności od możliwości dostępu do posesji np. w drzwiach mieszkania lub w ogrodzeniu, rurach i rynnach PCV i stosowania innego rodzaju tymczasowych rozwiązań wskazywanych przez mieszkańców. Te sytuacje z kolei budzą wiele zastrzeżeń i kierowanie nieuzasadnionych skarg ze strony naszych klientów, zarówno adresatów jak i nadawców przesyłek.

Przypominamy, iż w przypadku niedostosowania się do obowiązku instalacji skrzynki indywidualnej przy lokalu, mieszkańcy narażają się na konieczność każdorazowego odbioru przesyłek z placówki pocztowej. Wizyta w placówce pocztowej wynika z braku możliwości skutecznego i bezpiecznego doręczenia korespondencji przez listonosza. W takich przypadkach każda przesyłka (kartka pocztowa, przesyłka listowa, gazetowa i reklamowa) będzie podlegała tzw. awizowaniu. Jednym słowem osobisty odbiór nawet zwykłych przesyłek może skutkować stratą czasu i wywołać niezadowolenie Naszych Klientów. W przypadku braku możliwości doręczenia lub wydania zaawizowanych przesyłek w placówce po upływie określonego czasu, następuje zwrot korespondencji do nadawcy.

 

Więcej informacji - tutaj

Wczoraj w świetlicy wiejskiej w Wierzchowicach odbyło się spotkanie założycielskie Koła Gospodyń Wiejskich. Na spotkaniu obecny był Wójt Gminy Gaworzyce Jacek Szwagrzyk.
W drodze głosowania zebrani przyjęli uchwały w sprawie przyjęcia statutu, nazwy oraz władz organizacji. Przewodniczącą została Pani Katarzyna Dębiec, zastępcą Pani Natalia Truszkiewicz oraz członek zarządu Pani Zuzanna Garlińska. Ustalono również nazwę, która ostatecznie będzie brzmiała: Koło Gospodyń Wiejskich w Wierzchowicach.
Jest to już czwarte KGW jakie powstało na terenie Gminy Gaworzyce. Paniom życzymy powodzenia i dużo sukcesów w działaniach.

    

Wójt Gminy Gaworzyce ogłasza nabór uczestników do „Klubu Senior+” przy ul. Dworcowej 95 w Gaworzycach.  

 

JEŻELI JESTEŚ:
• mieszkańcem Gminy Gaworzyce w wieku 60 +,
• osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,
• nie wiesz jak ciekawie spędzić czas?
• masz ochotę nauczyć się czegoś nowego?

 

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM „Klubu Senior+”
Klub Senior+ to placówka pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, umożliwiająca korzystanie z ofert na rzecz społecznej aktywizacji, motywowanie seniorów do działań na rzecz samopomocy.
Korzystanie z oferty Klubu Seniora będzie bezpłatne. W ramach rekrutacji do udziału w spotkaniach Klubu zostanie wyłonionych 30 osób.


Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior+ muszą wypełnić formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa i złożyć dokumenty w siedzibie Urzędzie Gminy w Gaworzycach (sekretariat pok. nr 200) przy ul. Dworcowej 95 (poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 7.00 do 15.00; wtorek w godzinach 8.00- 16.00), w terminie do 21 lutego 2020 r.

 

Deklaracja uczestnictwa do pobrania - kliknij

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 

asf