Ważne dla rolników

Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy informuje, że posiada jeszcze wolne miejsca na kolonie letnią dla dzieci w wieku 7-15 lat w Kudowie Zdroju w okresie od 17.08-27.08.2019 r. których rodzice pobierają świadczenia z Funduszu Składkowego KRUS. Koszt wpłaty rodziców wynosi tylko 400 zł.

Kolonia zlokalizowana jest w 3 gwiazdkowym Hotelu Uzdrowiskowym St. George. Zakwaterowanie w pokojach 2-3 osobowych z łazienkami. Możliwość codziennego korzystania z kąpieli w basenie. Wyżywienie w formie stołu szwedzkiego.
W programie wycieczki piesze i autokarowe po Górach Stołowych do Polanicy, Dusznik, Kłodzka, zwiedzanie wystawy Muzeum Zabawek, Muzeum Czaszek oraz ogniska, dyskoteki, konkursy z nagrodami. Dowóz autokarem.


Szczegółowych informacji udziela Biuro TPD w Legnicy, ul. Orła Białego 2, tel. 76 724 51 09, 691-670-276-Prezes, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informujemy rolników o możliwości uzyskania dotacji na zakup wapna nawozowego. Dofinansowanie będzie udzielane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu w ramach pomocy de minimis.

Poziom dofinansowania uzależniony jest od wielkości gospodarstwa rolnego. Formularz wniosku do pobrania ze strony internetowej WFOŚiGW we Wrocławiu https://wfosigw.wroclaw.pl/…/wa…/w_456,podstawowe-informacje

Wnioski należy składać do Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej we Wrocławiu, Pl. Św. Macieja 5, 50-244 Wrocław.

Wymaganymi załącznikami do wniosku są:
➡Opinia OSChR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO;
➡ Faktura (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące;
➡Wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie.

Wnioski przyjmowane są w systemie ciągłym od dnia 15.07.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. lub do wyczerpania środków.

☎ Więcej informacji pod nr tel.: 71 322 50 37 oraz 71 322 50 38

Wykaz zarejestrowanych kandydatów - wybory do Izb Rolniczych - kliknij

Wójt Gminy Gaworzyce informuje, że w związku z utrzymującą się wysoką temperaturą  i brakiem opadów deszczu przyjmowane są wnioski rolników,  którzy ponieśli straty w uprawach rolnych. Zgodnie  z  „monitoringiem  suszy”  prowadzonym  przez  Instytut  Upraw,  Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach - V okres raportowania z dnia 1.07.2019 r.  wykazał zagrożenia wystąpienia suszy na terenie Gminy Gaworzyce. Szacowane będą  szkody powstałe w uprawach wskazanych w „monitoringu suszy” tj. zboża jare, zboża ozimie, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepak i rzepik, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, drzewa owocowe, truskawki, rośliny strączkowe.
 
Uprzejmie informuję, że dla pozostałych upraw tj. ziemniaki, buraki na dzień 01.07.2019 r. z godnie z  raportem IUNG w Puławach kryterium zagrożenia suszą nie zostało przekroczone. W przypadku jakichkolwiek zmian będziemy Państwa informować na bieżąco. We wniosku należy Obowiązkowo podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha), zarówno uprawy, w których wystąpiły szkody jak i te w których strat nie odnotowano (dane muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty na rok 2019 składanym do ARiMR).


Szacowanie szkód będzie odbywać się wyłącznie w oparciu o lustracje w terenie – nie mogą być uznawane inne dowody. Komisja nie szacuje upraw skoszonych.

Do wniosku należy dołączyć :
- oświadczenie nr 1 lub nr 2;
- wniosek o płatność na 2019 r. (do wglądu);
- kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt )IRZ);
- ubezpieczenie upraw producenta rolnego (do wglądu).

Wnioski można składać w terminie do 12 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy w Gaworzycach, pok. nr 209 (I piętro).

                                                                                                                                                                                      Wójt Gminy
                                                                                                                                                                           (-)  Jacek Szwagrzyk

 

Pliki do pobrania:
Wniosek
Oświadczenie nr 1
Oświadczenie nr 2
Informacja RODO
Informacja do wniosku

Wójt Gminy Gaworzyce informuje, że w związku z utrzymującą się wysoką temperaturą  i brakiem opadów deszczu przyjmowane są wnioski rolników,  którzy ponieśli straty w uprawach rolnych. Zgodnie  z  „monitoringiem suszy” prowadzonym przez Instytut Upraw, Nawożeniab i Gleboznawstwa w Puławach czwarty okres raportowania wykazał zagrożenia wystąpienia suszy na terenie Gminy Gaworzyce. Szacowane będą jedynie szkody powstałe w uprawach wskazanych w „monitoringu suszy” tj. zboża jare.

Uprzejmie   informuję,   że dla pozostałych upraw na dzień 25.06.2019 r. z godnie z  raportem IUNG w Puławach kryterium zagrożenia suszą nie zostało przekroczone. W przypadku jakichkolwiek zmian będziemy Państwa informować na bieżąco. We wniosku należy Obowiązkowo podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha), zarówno uprawy, w których wystąpiły szkody jak i te w których strat nie odnotowano  (dane muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty na rok 2019 składanym do ARiMR).


Szacowanie szkód będzie odbywać się wyłącznie w oparciu o lustracje w terenie – nie mogą być uznawane inne dowody. Komisja nie szacuje upraw skoszonych.

Do wniosku należy dołączyć :
- oświadczenie nr 1 lub nr 2;
- wniosek o płatność na 2019 r. (do wglądu);
- kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt )IRZ);
- ubezpieczenie upraw producenta rolnego (do wglądu).

 

Wnioski można składać w terminie do 05 lipca 2019 r. (piątek) w Urzędzie Gminy w Gaworzycach, pok. nr 209 (I piętro).

                                                                                                                                                                                      Wójt Gminy
                                                                                                                                                                           (-)  Jacek Szwagrzyk

Pliki do pobrania:
Wniosek
Oświadczenie nr 1
Oświadczenie nr 2
Informacja RODO
Informacja do wniosku

Krajowa Rada Izb Rolniczych zarządziła na dzień 28.07.2019 r. wybory do rad powiatowych izb rolniczych - kliknij, aby zobaczyć pełną informację

Informacja o wyłożeniu spisu członków Dolnośląskiej Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania w wyborach - kliknij

Obwieszczenie OKW nr 99 w Gaworzycach - skład osobowy Komisji - kliknij

Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej - budowa farmy fotowoltaicznej w Koźlicach

 

Otwórz - kliknij

Załącznik:

Informacja - kliknij

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z zakazem wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów, jakie nakłada na nas Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 880) oraz odpowiedzialnością wykroczeniową, jaka wiąże się z naruszeniem tego zakazu, przesyłamy Państwu link, pod którym można pobrać ulotkę przygotowaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pt. „Nie wypalaj traw”.

 

link do ulotki - kliknij

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń