Już po raz piętnasty Dom Kultury „Jowisz” wraz z Parafialnym Zespołem „Caritas”, OSP, Gminną Biblioteką Publiczną, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Wolontariatem „Młodzi Jana Pawła II” zorganizował Festyn Integracyjny połączony z Festiwalem Piosenki Osób Niepełnosprawnych „Śpiewaj z nami”. Impreza odbyła się w sobotę 8 czerwca w gaworzyckim parku.

W festiwalu wystąpiło 18 solistów i cztery zespoły wokalno- taneczne z naszego regionu. Spośród wykonawców komisja konkursowa przyznała GRAND PRIX dla Klaudiusza Studzińskiego i Magdaleny Szymanowicz z Warsztatów Terapii Zajęciowej „Arka” w Głogowie oraz Kamila Kowalskiego ze Stowarzyszenia „Pomagamy Razem” z Radwanic. Niezwykły happening pt. “Ocalić Godność” dla zgromadzonej publiczności zaprezentowali uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej „Arka” z grupy teatralnej “Pozytywni”. W programie festynu znalazły się również występy artystyczne, gry, zabawy, konkursy, warsztaty plastyczne i edukacyjne, prezentacje twórczości niepełnosprawnych, pokazy strażackie. Głównym celem festynu jest prezentacja dorobku artystycznego osób niepełnosprawnych, a także pobudzenie współpracy między partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi, służbami społecznymi i wolontariatem. Intencją organizatorów jest integracja osób niepełnosprawnych poprzez wspólną zabawę i wypoczynek. Impreza dofinansowana była przez Powiat Polkowicki ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, Gminy Gaworzyce, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gospodarstwo rolne H. i M. Gabrysz, D. i A. Ganczarscy, Ośrodka Szkolenia Kierowców „Mobile”, PPHU Techrol, „Chaty Polskiej”, Parafialnego Zespołu „Caritas”, radnych Urzędu Gminy, Legnickiej Strefy Ekonomicznej i PPHU Macieja Rafałowicz. Organizacja i przeprowadzenie tej wyjątkowej imprezy możliwa była także dzięki pomocy osób zaangażowanych, za co w imieniu wszystkich uczestników organizatorzy składają serdeczne podziękowanie.

GALERIA ZDJĘĆ