Szanowni Mieszkańcy  Korytowa, Śremu i Witanowic !!!
 
Informujemy Mieszkańców wsi: Korytów, Śrem oraz Witanowice, że 13 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 16.30 w świetlicy wiejskiej w Kłodzie (gm. Żukowice) odbędzie się spotkanie w związku z planowaną budową farmy wiatrowej na terenie gminy Żukowice w obrębie miejscowości Zabłocie, Glinica i Kłoda.

Spotkanie będzie dotyczyło omówienia tematów wynikających z realizacji przedmiotowej inwestycji w bieżącym roku.


Park Wiatrowy Gaworzyce Sp. z o.o.