Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ogłasza nabór na stanowiska:
 

- asystent rodziny - kliknij aby dowiedzieć się więcej


- pracownik socjalny - kliknij aby dowiedzieć się więcej

 
Oferty należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach

lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dworcowa 95, 59- 180 Gaworzyce

do 28.02.2019 r. do godz. 10.00