Rada Gminy Gaworzyce - kadencja 2018 - 2023

Białek Edward - Przewodniczący Rady Gminy
Wojtczak Bożena - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

 

Chołoda Paweł
Koczyło Marcin
Krauze Adam
Kubas Zbigniew
Kupnicka Jadwiga
Markowska Anna
Murzyn Kamil
Najwer Łukasz
Ochej Józef    
Pawliszyn Paweł
Podlak Dariusz
Raczkowski Ryszard
Rygiel Mateusz

 

 Komisje stałe Rady Gminy Gaworzyce: 

 

Komisja Rewizyjna:

1)  Marcin Koczyło - Przewodniczący
2)  Paweł Chołoda  - Zastępca Przewodniczącego
3)  Kamil Murzyn
4)  Paweł Pawliszyn

 

Komisja Zadań Społecznych:

1) Jadwiga Kupnicka - Przewodnicząca
2) Józefo Ochej - Zastępca Przewodniczącej
3) Zbigniew Kubas
4) Bożena Wojtczak

 

Komisja Zadań Budżetowo-Gospodarczych:

1) Dariusz Podlak - Przewodniczący
2) Mateusz Rygiel - Zastępca Przewodniczącego
3) Edward Białek
4) Ryszard Raczkowski
 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
1)  Łukasz Najwer - Przewodniczący
2)  Adam Krauze - Zastępca Przewodniczącego
3)  Anna Markowska
      

 

Dyżury: 

- Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 07.30-08.30, (pokój nr 207)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń