Gmina Gaworzyce - Aktualności

Szanowni Mieszkańcy Gminy Gaworzyce,


Krajowa Administracja Skarbowa w ramach usługi „Twój e-PIT”, od dnia 15.02.2020 r.  przygotuje i udostępni w wersji elektronicznej PIT-37 i PIT-38 za 2019 rok dla podatników uzyskujących dochody: m.in. z umów o pracę, zlecenia, pobierających zasiłki dla osób bezrobotnych, z kapitałów pieniężnych oraz PIT-28 i PIT-36 dla podatników nie prowadzących działalności gospodarczej a uzyskujących dochody z najmu.

Skorzystanie z rozliczenia w formie elektronicznej przyspieszy zwrot nadpłaty wynikającej z zeznania z 3 miesięcy do 45 dni.

W Urzędzie Gminy Gaworzyce, w niżej wymienionych terminach działać będzie punkt, w którym Mieszkańcy Gminy, przy pomocy pracownika Urzędu Skarbowego w Polkowicach, będą mogli skorzystać z usługi Twój e-PIT lub elektroniczne złożyć zeznanie poprzez platformę e-Deklaracje:
19.02.2020  w  godz. 8.00-11.00
04.03.2020  w  godz. 8.00-11.00
18.03.2020  w  godz. 8.00-11.00
27.04.2020  w  godz. 8.00-11.00

Zeznanie roczne drogą elektroniczną mogą Państwo wysłać również w siedzibie Urzędu Skarbowego w Polkowicach, w godzinach pracy urzędu, korzystając ze specjalnie utworzonych w tym celu stanowisk komputerowych.

Osoby, które będą chciały złożyć zeznanie w formie elektronicznej lub skorzystać z usługi „Twój e-PIT” powinny przygotować:
• dowód osobisty
• kwotę przychodu z zeznania za 2018 r.
• informacje od płatników (zakładów pracy ) o uzyskanych dochodach w 2019 r.
• kwotę przysługujących w 2019 r. odliczeń (jeżeli chcą skorzystać z ulg podatkowych).

Wójt Gminy Gaworzyce informuje, że Urząd Gminy w Gaworzycach zbiera informacje w zakresie posiadanych przez mieszkańców Gminy wyrobów zawierających azbest w celu pozyskania przez Gminę dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 

Dofinansowanie będzie dotyczyło pokrycia kosztów demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia zdemontowanych wyrobów azbestowych, nie będzie natomiast obejmować zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gaworzyce planuje się zrealizować w 2020 roku. Warunkiem wykonania ww. usługi jest złożenie przez zainteresowanych właścicieli lub zarządców nieruchomości poprawnie wypełnionego wniosku – zgłoszenia chęci skorzystania z pomocy na realizację prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2020 r.

Demontażu, zebrania, transportu i przekazania do utylizacji dokona firma wybrana przez Wójta Gminy w trybie zapytania ofertowego bądź przetargu.


Zadanie będzie realizowane w momencie uzyskania dotacji ze środków WFOŚiGW.

Należy również pamiętać, że właściciel, użytkownik lub zarządca nieruchomości ma obowiązek zgłoszenia faktu rozpoczęcia robót do Wydziału Administracji Budowlanej w Starostwie Powiatowym w Polkowicach, co najmniej 21 dni przed zaplanowanym terminem ich rozpoczęcia.

 

Wnioski do pobrania ze strony internetowej Gminy Gaworzyce oraz w Urzędzie Gminy pokój 209,  p. Alina Kuntschke-Gabrysz, tel. 76 8316 285 wew. 47.


Wniosek do pobrania

IMiGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało w dniu 09.02.2020 r. o godz. 09:52

ostrzeżenia meteorologiczne - kliknij, aby zobaczyć

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Polkowickiego,

Informuję, iż na dzień 12 lutego 2020 r. zwołałem XII Sesję Rady Powiatu Polkowickiego. Sesja odbędzie się o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Polkowicach, ul. św. Sebastiana 1.

Przewodniczący Rady Powiatu
Henryk Czekajło

 

 

 

Tematyka obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Sekretarza XII Sesji.
3. Przyjęcie protokołu Nr XI/2019.
4. Sprawozdanie Starosty Polkowickiego z prac  Zarządu Powiatu Polkowickiego w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Polkowice.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w związku z rozstrzygnięciem XX edycji konkursu "Na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi powiatu polkowickiego".
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu polkowickiego.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu polkowickiego na 2020 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu Polkowickiego do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Polkowickiego na kadencję 2020-2023.
11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat polkowicki w 2019 r.
12. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Polkowickiego w roku 2019.
13. Wnioski oraz oświadczenia radnych.
14. Zakończenie obrad.

                                                                                                                                                                     Przewodniczący Rady
                                                                                                                                                                         Henryk Czekajło

Tym razem mieszkańcy Dalkowa zdecydowali się na udział w szkoleniu i podniesienie swoich kompetencji cyfrowych. Tematem spotkania była “kultura w sieci” - a to szerokie pojęcie niesie ze sobą wiele interesujących zjawisk w Internecie i tak każdemu z uczestników, coś innego szczególnie przypadło do gustu.

 

Pani Magdzie przyda się wiedza nt. skutecznego wyszukiwania informacji. Choć wszystkim wydaje się, że nic prostszego jak po prostu zapytać “wujka Google’a” to okazuje się, że to narzędzie ma dużo więcej funkcji, z których mało kto korzysta na co dzień. Pani Stasia oznajmiła wszystkim, że teraz to dopiero będzie korzystać z YouTube’a! Dlaczego? A bo dowiedziała się, jak w prosty sposób, można przetłumaczyć filmy na język polski. A jak przyznała, często zdarza jej się utknąć na choćby gruzińskich kanałach. Przed panią Stasią świat stoi więc otworem, podobnie jak przed Panią Gienią, która nie dość, że dowiedziała się jak w prosty sposób stworzyć własną stronę, to także znalazła wyjątkowe miejsce w sieci, gdzie znajdzie wiele fachowej wiedzy na temat pasji, której poświęca każdą wolną chwilę, i z której zresztą jest znana w całym regionie. Pan Konrad przyznał, że o niektórych rzeczach nie miał pojęcia, podobnie jak Pan Zbigniew, który ma wszechstronne zainteresowania i na warsztatach znalazł nowe miejsca, w których może odkrywać interesujące go tematy. Pani Zosia, która wcześniej raczej nie korzystała z dobrodziejstw Internetu, przyznała nam, że wcześniej jej to nie interesowało… ale chyba w końcu zacznie coś robić. To dla nas dobre informacje i bardzo miło słyszeć, że warsztaty motywują Was do tego, by zrobić coś więcej lub by w ogóle zacząć nową, cyfrową przygodę. 

 

Przypominamy, że wciąż trwa nabór na warsztaty. WIĘCEJ INFORMACJI

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 

asf