Gmina Gaworzyce - Aktualności

Ochotnicza Straż Pożarna w Gaworzycach otrzymała dofinansowanie z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. ,,Wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich w sprzęt ratowniczy, ratowniczo-gaśniczy i umundurowanie bojowe, z wyłączeniem zakupu wozów strażackich oraz łodzi ratowniczych” na łączną kwotę 6 750,00 zł.
Otrzymane dofinansowanie jednostka przeznaczy na zakup sprzętu, który ułatwi prowadzenie działań ratowniczych, ochronę rolników i członków ich rodzin.

Projekt „Mała książka – wielki człowiek” skierowany jest do trzylatków (dzieci urodzonych w 2013-2016 roku) i ich rodziców. Udział w nim mogą wziąć zarówno te dzieci, które są zapisane do biblioteki i korzystają z jej zbiorów jak i te, które swoją przygodę z biblioteką dopiero zaczynają.


Akcja ma zachęcić rodziców do częstego odwiedzania bibliotek i codziennego, rodzinnego czytania z dzieckiem.


Każdy maluch, który przyjdzie do Gminnej Biblioteki Publicznej w Gaworzycach otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Wyprawki Czytelnicze czekają. Mamy nadzieję, że zarówno dzieci, jak również ich rodzice staną się stałymi bywalcami biblioteki!

 

W piątek, 4 października br. w Dalkowie odbyła się już VIII Biesiada Samorządowa. Wydarzenie zapoczątkowane przez Samorząd Gminy Gaworzyce ma na celu przede wszystkim wymianę doświadczeń w zakresie funkcjonowania i wydatkowania środków z funduszu sołeckiego. W spotkaniu, oprócz przedstawicieli sołectw naszej Gminy, wzięli udział również zaproszeni goście.

Sołectwa były reprezentowane poprzez Sołtysów, którzy wspólnie przygotowali prezentacje dot. funduszu sołeckiego w ich miejscowościach, prezentując wykonane w bieżącym roku zadania. Ponadto w prezentacjach znalazły się też działania realizowane w ramach innych środków czy własnej pracy społecznej na rzecz wsi. Konkurs sprzyja aktywizacji i mobilizacji mieszkańców wsi do realizacji inicjatyw zmierzających do rozwoju swoich małych ojczyzn, podejmowania współpracy, lokalnego dialogu i  krzewienia społeczeństwa obywatelskiego na wsi.  Konkurs daje szansę prezentacji przykładów inicjatyw i aktywności mieszkańców, którzy w sposób bezinteresowny podejmują działania rozwijające aktywność lokalną, poprawiają wizerunek swoich wsi, rozbudowują poczucie własnej wartości i dumy z miejscowości, w której mieszkają.

Komisja Konkursowa w składzie: Kamil Ciupak – Starosta Polkowicki, Anita Stangret – Sekretarz Gminy Gaworzyce oraz Katarzyna Kocik – Insp. ds. utrzymania czystości i porządku w gminie dokonała oficjalnego ogłoszenia wyników:

I miejsce: Sołectwo Dalków
II miejsce: Sołectwo Kłobuczyn
III miejsce: Sołectwo Gostyń
Wyróżnienia: Sołectwo Dzików i Sołectwo Kurów Wielki.

Nagrodę specjalną dla Sołectwa Kurów Wielki przekazał Pan Kamil Ciupak Starosta Polkowicki, który podziękował za wkład i zaangażowanie przy realizacji inicjatyw w ramach funduszu sołeckiego.

Gratulujemy  zwycięzcom i życzymy kolejnych sukcesów!

W podziękowaniu za zaangażowanie w realizację zadań wpisanych w Fundusz Sołecki 2019, Wójt Gminy Gaworzyce przygotował poczęstunek pysznym tortem oraz pamiątkowe zdjęcia w fotobudce. Atrakcją wieczoru był również POLE DANCE. Dla licznie zebranych uczestników Biesiady zatańczył Mateusz Śmikiel.

Informujemy, że do momentu zakończenia prac zadnia pn. „Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Koźlice” obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu na teren budowy. Prosimy wszystkich mieszkańców o ostrożność i wyrozumiałość. Rodziców dzieci prosimy, aby szczególnie zwracali uwagę na swoje pociechy.

Od 25 września 2019 r. do 22 listopada 2019 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą składać wnioski o dotację na inwestycje w  obszarze nawadniania w gospodarstwie rolnym.
O pomoc, która realizowana  jest w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”   objętego PROW na lata 2014-2020,  może ubiegać się rolnik, o którym mowa w art. 17 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, tj. osoba fizyczna, wspólnicy spółek cywilnych, osoba prawna, spółka osobowa prawa handlowego, oddział przedsiębiorcy zagranicznego.


Szczegółowe informacje: www.arimr.gov.pl, w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach ARiMR oraz pod numerem bezpłatnej infolinii: 800-38-00-84.

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń