Gmina Gaworzyce - Aktualności

W poniedziałek, 6 stycznia, ulicami wielu polskich miejscowości przeszły barwne korowody. Orszak Trzech Króli po raz kolejny odbył się także w Gaworzycach. Kolędy i radosny nastrój ponownie zagościły na gaworzyckich ulicach.

Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w kościele MBR w Gaworzycach. I to stamtąd ruszył przemarsz. Prowadzili go trzej królowie - Kacper, Melchior i Baltazar, którzy jechali na koniach symbolizując  trzy kontynenty - Europę, Azję i Afrykę. W barwnym korowodzie uczestniczyły całe rodziny, a także Wójt Gminy Gaworzyce Jacek Szwagrzyk, Starosta Polkowicki Kamil Ciupak oraz Przewodniczący Rady Gminy Edward Białek. Po orszaku odbył się Koncert Noworoczny w wykonaniu zespołu "Camerata Trio" z Zielonej Góry.  O sprawną organizację wydarzenia zadbali ksiądz Kamil Wiącek, pracownicy Domu Kultury „Jowisz” w Gaworzycach oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Gaworzycach.


Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i udział w orszaku - serdeczne podziękowania dla: trzech króli, którymi byli Kamil Ciupak, Dariusz Podlak, Dawid Urbaniak, Gminnej Bibliotece Publicznej w Gaworzycach, UKS "Kopalniak" Gaworzyce, dzieciom z Publicznego Przedszkola w Gaworzycach, Stowarzyszeniu „Najmilsi”, p. Krzysztofowi Staszakowi i Szymonowi Gnach za dostarczenie koni na Orszak, Klubowi Seniora, Kołom Gospodyń Wiejskich z Gminy Gaworzyce, młodzieży z wolontariatu "Młodzi Jana Pawła II", dzieciom komunijnym, ministrantom, dzieciom i młodzieży z Domu Kultury "Jowisz", osobom grającym w scenkach.

GALERIA ZDJĘĆ

Przypominany, że w programie „Czyste powietrze” zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie dla domów nowo budowanych (przez budynek nowo budowany należy rozumieć budynek, który nie został przekazany lub zgłoszony do użytkowania ale uzyskano zgodę na rozpoczęcie budowy budynku)

Z dofinansowania w ramach programu nadal mogą korzystać domy istniejące (przez budynek istniejący należy rozumieć budynek oddany do użytkowania). Program znajduje się na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Portal Beneficjenta, w zakładce wymagana dokumentacja.
 
Punkt konsultacyjny znajduje się na terenie Urzędu Gminy Gaworzyce pok. 212 lub pod numerem telefonu 76 8316 285 wew. 34

Informacja ze Starostwa Powiatowego w Polkowicach odnośnie rozkładu jazdy przewozów pasażerskich na linii Gaworzyce-Polkowice, Polkowice-Gaworzyce przez Dalków i Radwanice na 2020 rok. Przewozy realizować będzie firma "Przewozy Osób Grzegorz Kowalski".

 

Informacja - plik pdf

 

Archiwum Społeczne wsi Kłobuczyn to zbiór zdjęć wykonanych  przez lokalnego fotografa Mikołaja Harbuza. Przedświąteczne podsumowanie działania realizowanego przez Ochotnicza Straż Pożarną w Kłobuczynie w ramach projektu ,,Działaj Lokalnie” przy współpracy z Fundacją ,, Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”.  Mikołaj Harbuz osiedlił się w Kłobuczynie po zakończeniu II Wojny Światowej jako zdemobilizowany żołnierz. W Kłobuczynie w 1946 roku założył   pierwszy zakład fotograficzny w okolicy. Uwiecznił na fotografiach życie społeczne mieszkańców Kłobuczyna i okolicznych miejscowości. Nie rozstawał się z aparatem fotograficznym, utrwalając na kliszy fotograficznej codzienne życie mieszkańców. Pieczątka ,,Foto-Fuks"- Mikołaj Harbuz widnieje na wielu zdjęciach z zasobu archiwum zebranego od mieszkańców Kłobuczyna i okolic. Prawie w każdym domu do dzisiaj zachowały się rodzinne zdjęcia robione przy choince lub przy świątecznym stole. Chcemy ocalić od zapomnienia pierwsze zdjęcia powojenne naszych dziadków, babć  i rodziców.

Dziękujemy wszystkich za udostępnienie swoich rodzinnych zbiorów. W wielu przypadkach trzeba było je odszukać już na strychu domów.

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 

asf