Gmina Gaworzyce - Aktualności

Serdecznie zapraszamy do bezpłatnego udziału w projekcie pn.: E-aktywni mieszkańcy Gminy Gaworzyce, który Gmina Gaworzyce realizuje wraz z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.

Więcej informacji w Urzędzie Gminy w Gaworzycach, pokój 208 nr. tel. 76 8316 285 wew. 48.

Formularz rekrutacyjny - kliknij

W dniach 31maja i 1 czerwca 2019r. dwie uczennice klasy VIII Gabriela Lazarek oraz Alicja Woźniak wzięły  udział w XXV edycji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Jako posłanki miały okazję spotkać się z klubami poselskimi oraz przeprowadzić rozmowy z ich przedstawicielami. Punktem kulminacyjnym wyjazdu do stolicy był udział w posiedzeniu Sejmu pod przewodnictwem marszałków. Dla dziewczyn było to niesamowite przeżycie, które mogły przeżyć z grupą 28 innych uczestników z naszego województwa. Wszyscy mogliśmy zobaczyć nasze posłanki w sobotnim wydaniu Teleexpressu. Mamy nadzieję, że te nowe doświadczenia otworzą przed dziewczynami nowe horyzonty.

 

Wójt Gminy Gaworzyce informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano Raport o stanie Gminy za 2018 rok. Przedstawienie raportu o stanie gminy to nowy obowiązek, wynikający ze zmian w ustawie o samorządzie gminnym. Raport podsumowuje działalność wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy Gaworzyce. Będzie on przedmiotem debaty podczas czerwcowej sesji Rady Gminy Gaworzyce, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.


W debacie nad Raportem o stanie Gminy Gaworzyce za 2018 rok zabierają głos radni a także mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy Gaworzyce, poparte podpisami, co najmniej 20 osób.


Stosownie do art. 28aa ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 506) „zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia". Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

 

Raport o stanie Gminy Gaworzyce za 2018 rok - do pobrania

Uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach odwiedziły Urząd Gminy. Wycieczka była częścią cyklu zajęć realizowanego program edukacyjny „Poznajemy zawody naszych rodziców”. Do tej pory uczniowie poznali m.in. zawód górnika, hutnika, kosmetyczki, rolnika. Podczas wizyty Sekretarz Gminy Anita Stangret oprowadziła dzieci, po budynku Urzędu Gminy, wskazała najważniejsze gabinety w Urzędzie Gminy oraz opowiedziała o pracy urzędników. Uczniowie zostali również zaproszeni do gabinetu Pana Wójta, w którym mogli usiąść na fotelu Wójta. Dzieci odwiedzili salę rajców, w której mogli zasiąść na miejscach radnych  gminy i zadawać pytania.

GALERIA ZDJĘĆ

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń