Gmina Gaworzyce - Aktualności

Wyprawka to nowy pomysł realizowany od 1 lipca 2019 roku przez gminę Gaworzyce. Nowo narodzeni mieszkańcy w prezencie od Wójta Gminy Gaworzyce otrzymają upominek: przytulankę i body.  Tym drobnym prezentem, Wójt Gminy, wręczając wyprawkę chce przywitać naszych nowych małych mieszkańców.
 
ZASADY PRZYZNAWANIA WYPRAWKI

1. Wyprawkę „Największy Skarb Gminy Gaworzyce” otrzymuje każde nowo narodzone dziecko,  zameldowane w Gminie Gaworzyce.

2. Dzieci, które urodziły się po dacie 1 lipca 2019 r. otrzymają pakiet powitalny po osobistym zgłoszeniu się rodziców do Urzędu Gminy w Gaworzycach (pok. nr 212) oraz zweryfikowaniu adresu zameldowania.

Podczas XI Sesji Rady Gminy Gaworzyce, Radni pozytywnie ocenili pracę Wójta w 2018 r. i jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Gaworzyce Jackowi Szwagrzykowi. Regionalna Izba Obrachunkowa oraz  Komisja Rewizyjna Rady Gminy wydały pozytywną opinię o wykonaniu budżetu i nie wniosły żadnych uwag co do przedłożonych dokumentów.
Wójt Gminy Gaworzyce otrzymał również jednogłośnie wotum zaufania. Była to pierwsza sesja absolutoryjna, podczas której wójt zobligowany był do przedstawienia raportu o stanie gminy. Znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym, od obecnej kadencji organów gminy, nałożyła na wójta obowiązek sporządzenia i przedłożenia radzie raportu o stanie gminy. Taki też raport został przedłożony Radzie Gminy Gaworzyce i przyjęty bez zastrzeżeń.
Wójt Gminy Jacek Szwagrzyk podziękował radnym, sołtysom, dyrektorom i pracownikom wszystkich jednostek organizacyjnych oraz pracownikom Urzędu Gminy w Gaworzycach za wspólną i efektywną pracę na rzecz mieszkańców Gminy.

 

Więcej informacji: Karolina - tel. 726 831 404, Mariusz - 512 362 645

Sen o Warszawie stał się jawą. W miniony wekend z piątku na sobotę w nocy  z Gaworzyc wyjechał autokar do Warszawy,a w nim 50 osób chętnych zobaczyć i zwiedzić stolicę. Dwudniowa wycieczka miała bardzo ambitny plan ,który udało się zrealizować. Warszawa przywitała nas piękną słoneczną pogodą .

Dzięki olbrzymiej wiedzy naszego przewodnika Pana Józefa Wilczaka przez dwa dni mieliśmy możliwość zobaczenia najciekawszych i najpiękniejszych miejsc w stolicy. Przemiły, kompetentny i profesjonalista. Tak w trzech słowach można powiedzieć o naszym przewodniku. Dziękujemy jeszcze raz Panie Józefie.

Dwa wypełnione po brzegi dni, zmęczone nogi, ogorzałe od słońca twarze  i przede wszystkim satysfakcja, że daliśmy radę. Zwiedziliśmy całe Stare Miasto (Kościół Trzech Krzyży, kościół Św Anny, Pałac Prezydencki, Barbakan…itd itd. Dużo by tu wymieniać. W naszych planach nie mogło oczywiście zabraknąć Łazienek i Wilanowa. Odwiedziliśmy  Stadion Narodowy i przepiękne Muzeum Sportu. Koniecznym i obowiązkowym punktem był Cmentarz Powązkowski na którym spoczywa wielu znanych i wybitnych Polaków. Mszą świętą w Świątyni Opatrzności rozpoczęliśmy niedzielny poranek. Udało nam się zobaczyć najpiękniejsze warszawskie pomniki, a ich w stolicy nie brakuje. Na trasie naszego przejazdu pojawiły się budynki Sejmu i Senatu,Kancelaria premiera, ambasady wielu krajów. Warszawę pożegnaliśmy wizytą w Muzeum Powstania Warszawskiego. Miejscu szczególnym, robiącym wrażenie i wywołującym zadumę.

,,Drodzy uczestnicy wycieczki, byliście wspaniali. Dziękuję za wspaniałą atmosferę i tyle radości pomimo trudu. Cieszę się, że mogłam spełnić marzenie wielu z Was. Jeszcze raz dziękuję” - organizator wycieczki Bożena Wojtczak. 

 

                                                                                                                                                                                                    nadesłano: B. Wojtczak

GALERIA ZDJĘĆ

Wójt Gminy Gaworzyce informuje, że w związku z utrzymującą się wysoką temperaturą  i brakiem opadów deszczu przyjmowane są wnioski rolników,  którzy ponieśli straty w uprawach rolnych. Zgodnie  z  „monitoringiem suszy” prowadzonym przez Instytut Upraw, Nawożeniab i Gleboznawstwa w Puławach czwarty okres raportowania wykazał zagrożenia wystąpienia suszy na terenie Gminy Gaworzyce. Szacowane będą jedynie szkody powstałe w uprawach wskazanych w „monitoringu suszy” tj. zboża jare.
 
Uprzejmie   informuję,   że dla pozostałych upraw na dzień 25.06.2019 r. z godnie z  raportem IUNG w Puławach kryterium zagrożenia suszą nie zostało przekroczone. W przypadku jakichkolwiek zmian będziemy Państwa informować na bieżąco. We wniosku należy Obowiązkowo podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha), zarówno uprawy, w których wystąpiły szkody jak i te w których strat nie odnotowano  (dane muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty na rok 2019 składanym do ARiMR).

 

Szacowanie szkód będzie odbywać się wyłącznie w oparciu o lustracje w terenie – nie mogą być uznawane inne dowody. Komisja nie szacuje upraw skoszonych.

Do wniosku należy dołączyć :
- oświadczenie nr 1 lub nr 2;
- wniosek o płatność na 2019 r. (do wglądu);
- kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt )IRZ);
- ubezpieczenie upraw producenta rolnego (do wglądu).

 

Wnioski można składać w terminie do 05 lipca 2019 r. (piątek) w Urzędzie Gminy w Gaworzycach, pok. nr 209 (I piętro).

                                                                                                                                                                                      Wójt Gminy
                                                                                                                                                                           (-)  Jacek Szwagrzyk

Pliki do pobrania:
Wniosek
Oświadczenie nr 1
Oświadczenie nr 2
Informacja RODO
Informacja do wniosku

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń