Gmina Gaworzyce - Aktualności

Informacja o ogłoszeniu konsultacji społecznych projektu: "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego" - kliknij, aby zobaczyć pełą informację

Już po raz kolejny Stowarzyszenie Kulturalne "KRAJOBRAZY" z Legnicy realizuje XXII edycję akcji letniej pod nazwą "Dzieci z Kresów Wschodnich gośćmi piastowskiej ziemi dolnośląskiej". Dzieci  z Ukrainy spędzają 14 dni w Polsce. Dzięki takim wyjazdom mogą ćwiczyć język polski.  Wczoraj dzieci  z Ukrainy odwiedziły także Gminę Gaworzyce.

Podczas krótkiego, aczkolwiek bardzo miłego pobytu w gminie, uczestnicy najpierw zwiedzili Dalków, gdzie spacerowali po Rezerwacie Przyrody Dalkowskie Jary. Po zwiedzaniu, dzieci w towarzystwie opiekunów udały się na obiad. Następnie odwiedzili Dom Kultury „Jowisz” w Gaworzycach. Niezwykle wzruszający był występ Formacji DK-log działającej przy domu kultury. Po krótkiej części artystycznej i słodkim poczęstunku kolejnym punktem odwiedzin był Urząd Gminy w Gaworzycach. Biurem, które wzbudziło największe zainteresowanie grupy był gabinet Wójta, gdyż mogły usiąść w fotelu Pana Wójta.

Dziękujemy za odwiedziny. Mamy nadzieję, że goście z Ukrainy będą miło wspominać Gminą Gaworzyce.

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

 

W miejscowości Kłobuczyn błąka się bezdomny pies. Jest to pies rasy mieszanej. Właściciela lub osobę chętną do adopcji prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Gaworzycach tel. 76 8316 285.

 

 Wójt Gmina Gaworzyce ogłasza nabór wniosków na wymianę starego źródła ciepła opalanego paliwem stałym na nowy proekologiczny!


Gmina Gaworzyce uruchamia dotacje na wymianę starych pieców na ekologiczne systemy ogrzewania (kotły gazowe, olejowe, elektryczne oraz kotły na paliwa stałe lub biomasę charakteryzujące się parametrami, co najmniej jak dla kotłów 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012).


Przyjęta przez Radę Gminy Gaworzyce uchwała Nr IX/56/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Gaworzyce na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na obszarze Gminy Gaworzyce ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z pieców węglowych, tzw. „kopciuchów”. Program jest skierowany do wszystkich mieszkańców gminy, w tym również przedsiębiorców oraz wspólnot mieszkaniowych. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest trwała likwidacja starego źródła ciepła.


Dotacja będzie udzielana do wysokości 50% udokumentowanych i poniesionych kosztów na zakup nowego źródła ciepła,  jednak nie więcej niż 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Gaworzycach, ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek, środa- piątek 7.00-15.00, wtorek 8.00-16.00).
Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy na rok 2019.  W budżecie Gminy na 2019 r. zabezpieczono 10.000, 00 zł.

 

Więcej informacji pod nr telefonu: 76 83 16 285 w. 48 (p. Agnieszka Wilusz).

 

Załączniki:

1. Wniosek o udzielenie dotacji.

2. Wniosek o rozliczenie dotacji.

3. Zgoda współwłaścicieli nieruchomości.

4. Uchwała.

Wójt Gminy Gaworzyce informuje, że w związku z utrzymującą się wysoką temperaturą  i brakiem opadów deszczu przyjmowane są wnioski rolników,  którzy ponieśli straty w uprawach rolnych. Zgodnie  z  „monitoringiem  suszy”  prowadzonym  przez  Instytut  Upraw,  Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach - V okres raportowania z dnia 1.07.2019 r.  wykazał zagrożenia wystąpienia suszy na terenie Gminy Gaworzyce. Szacowane będą  szkody powstałe w uprawach wskazanych w „monitoringu suszy” tj. zboża jare, zboża ozimie, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepak i rzepik, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, drzewa owocowe, truskawki, rośliny strączkowe.
 
Uprzejmie informuję, że dla pozostałych upraw tj. ziemniaki, buraki na dzień 01.07.2019 r. z godnie z  raportem IUNG w Puławach kryterium zagrożenia suszą nie zostało przekroczone. W przypadku jakichkolwiek zmian będziemy Państwa informować na bieżąco. We wniosku należy Obowiązkowo podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha), zarówno uprawy, w których wystąpiły szkody jak i te w których strat nie odnotowano (dane muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty na rok 2019 składanym do ARiMR).

Szacowanie szkód będzie odbywać się wyłącznie w oparciu o lustracje w terenie – nie mogą być uznawane inne dowody. Komisja nie szacuje upraw skoszonych.

Do wniosku należy dołączyć :
- oświadczenie nr 1 lub nr 2;
- wniosek o płatność na 2019 r. (do wglądu);
- kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt )IRZ);
- ubezpieczenie upraw producenta rolnego (do wglądu).

Wnioski można składać w terminie do 12 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy w Gaworzycach, pok. nr 209 (I piętro).

                                                                                                                                                                                      Wójt Gminy
                                                                                                                                                                           (-)  Jacek Szwagrzyk

 

Pliki do pobrania:
Wniosek
Oświadczenie nr 1
Oświadczenie nr 2
Informacja RODO
Informacja do wniosku

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń