Get Adobe Flash player


 

 

 

 


 GALERIA ZDJĘĆ

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDziś96
mod_vvisit_counterWczoraj1745
mod_vvisit_counterW tym tygodniu6753
mod_vvisit_counterW ubiegłym11737
mod_vvisit_counterW tym miesiącu53589
mod_vvisit_counterW ubiegłym59818
mod_vvisit_counterRazem786644

Sonda

Która z atrakcji tegorocznego Jarmarku Kupieckiego podobała się Państwu najbardziej?
 

VII Festiwal Tradycji Dolnego Śląska odbędzie się w dnaich 6-7 września 2014 r. w budynku Opery Wrocławskiej. Stałym punktem festiwalu są występy zespołów folklorystycznych z terenu Dolnego Śląska.

 

Do czołowych zespołów naszego województwa zalicza się Zespół Górali Czadeckich "Dawidenka" z Koźlic. "Dawidenka" zaprezentuje się we wrocławskiej Operze pierszego dnia festiwalu w koncercie wieczornym, wśród zespołów z Kobierzyc, Barda czy Legnicy. Zespół z Koźlic prezentuje w swoim programie pieśni i tańce rodem z Bukowiny.

 

("Dawidenka" to zespół wielopokoleniowy. Tradycyjne tańce przynoszą wiele radości nawet najmłodszym)

 

(Założycielka zespołu "Dawidenka" - Pani Maria Rokaszewicz. Zespół powstał w 1985 r.)

 

Organizatorem VII Festiwalu Tradycji Dolnego Śląska jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Dnia 20 sierpnia br. zmarł  w wieku 65 lat ś.p. Jerzy Derczuk z Koźlic.

Pan Jerzy w latach 1994-2002 pełnił funkcję Radnego Gminy Gaworzyce. Był członkiem Komisji Rewizyjnej i członkiem Komisji Gospodarki Komunalnej.

 

Składamy wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy najbliżyszm.

 

 

Uroczystości żałobne odbędą się dnia 22 sierpnia br. o godz. 13.00 w Koźlicach.

W dniu dzisiejszym Gmina Gaworzyce podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Robót Wodnych i Ekologicznych "EKO-WOD" Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy na realizację zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dzików, zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną, a także przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kłobuczyn".

 


(SUW w Kłobuczynie, stan obecny)

 

W ramach realizacji zadania zostanie wybudowana sieć wodno-kanalizacyjna w miejscowości Dzików, przeprowadzona zostanie modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kłobuczynie. Stacja ta zasila w wodę wieś Kłobuczyn, Gaworzyce, Koźlice, Mieszków i docelowo również miejscowość Dzików. Przełoży się to na znaczną poprawę jakości wody, tym bardziej, że zostaną zainstalowane nowe urządzenia technologiczne do uzdatniania wody.

 

Zakończenie zadania planowane jest na 15 maja 2015 roku.

W minioną niedzielę, 17 sierpnia br. w kościołach w Gaworzycach, Kłobuczynie i Koźlicach, wierni pożegnali księdza Tadeusza Petrusa, który teraz służyć będzie w Międzyrzeczu. Wiele osób bardzo zżyło się z Księdzem Wikariuszem, który organizował liczne Pielgrzymki oraz grał w nogę razem z ministriantami.

 

(Wspólne zdjęcie z ks. Tadeuszem Petrusem w Koźlicach)

 

Parafianie z Koźlic, ale i innych miejscowości, podziękowali Księdzu Tadeuszowi za czteroletnią posługę Kapłańską. Życzyli życzliwości ze strony nowych parafian , zdrowia i owocnej pracy duszpasterskiej na dalszej drodze Kapłaństwa. 

 

U W A G A ! Do dnia 15 września 2014r. można składać wnioski na udzielenie POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW.

 

1. Pomoc materialna przysługuje:
a) uczniom szkół (podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych) publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
b) wychowankom publicznych i nie publicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, a także dzieciom i młodzież upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

2. O pomoc materialną o charakterze socjalnym mogą się ubiegać rodzice lub opiekunowie  uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gaworzyce, których wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 456zł (netto) miesięcznie (dochody z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku – tj. za m-c lipiec lub sierpień 2014r. )

 

3. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015 do pobrania   w sekretariacie Zespołu Edukacyjnego w Gaworzycach oraz w Urzędzie Gminy – pok. Nr 5a ,  a także na stronach internetowych szkoły i gminy.


4. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015 wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy – pok. Nr 5a w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2014.


5. Wnioski mogą składać :

- rodzice lub opiekunowie( w przypadku uczniów niepełnoletnich),
- uczeń/słuchacz  pełnoletni,
- odpowiednio dyrektor szkoły/kolegium.


Wnioski złożone po terminie lub niekompletne nie będą przyjmowane.

 

WNIOSEK DO POBRANIA - TUTAJ

Gmina Gaworzyce informuje, iż został zakończony nabór uczestników na zajęcia taneczne w ramach programu "Dolnośląskie Stokrotki".

 

Rodziców/Opiekunów dzieci, które zgłosiły się do programu zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w najbliższy piątek - 22 sierpnia 2014 r. o godz. 17.00 na sali gimnastycznej przy Zespole Edukacyjnym w Gaworzycach.

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego informuje, że 2 września 2014 r. na terenie Gminy Gaworzyce odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Odpady należy gromadzić wyłącznie wskazanego dnia przy osiedlowych PSZOK-ach.

 

Mieszkańcy naszych gmin mogą pozbyć rzeczy o dużych lub nietypowych rozmiarach, a także zużytego sprzętu RTV i AGD. Zaliczamy do takich odpadów m.in. meble, dywany, wykładziny, rowery wózki, opony samochodów osobowych (do 4 sztuk od gospodarstwa domowego) oraz pralki lodówki, telewizory, komputery, monitory, suszarki, golarki itp. Odpady wielkogabarytowe należy wystawić wyłącznie we wskazanym w harmonogramie terminie w pobliżu Osiedlowego PSZOK-u.

 

W sobotę odbył się w Dalkowie II Piknik Integracyjny pod hasłem "Postaw na rodzinę" zorganizowany przez Sołectwo Dalków.

(turniej przyniósł wiele emocji kibicom)

 

W okolicy malowniczych wzniesień Wzgórz Dalkowskich mieści się boisko, na którym o 14:00 rozegrano turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Gaworzyce. Wzięły w nim udział trzy drużyny. Gospodarze z Dalkowa, Styropian Plus z Kłobuczyna oraz Gaworzyc. Udział w turnieju, w innej niż zazwyczaj roli, wziął także Wójt Gminy - Jacek Szwagrzyk, który był sędzią głównym rozgrywek. Zwyciężyli panowie z Gaworzyc, a za nimi uplasowali się kolejno "Dalkowskie Orły" i "Styropiany" z Kłobuczyna. Trzeba przyznać, że wszyscy walczyli bardzo zacięcie, a turniej był bardzo widowiskowy.

 

(Puchar Wójta trafił do drużyny z Gaworzyc)

 

Panie natomiast rywalizowały ze sobą w Turnieju Sitakówki Kobiet o Puchar, który przywiózł ze sobą Wicestarosta Powiatu Polkowickiego - Kamil Ciupak. Drużyny z Dalkowa i Gaworzyc walczyły bardzo dzielnie, jednak tym razem zwyciężyły panie z Dalkowa, nie dając żadnych szans swoim rywalkom.

 

(zwycięska drużyna Pań z Dalkowa)

 

Później odbyły się liczne gry i zabawy dla dzieci, rozwijaące aktywność fizyczną i spryt, w których każdy maluch otrzymał jakąś nagrodę. Wszyscy oczekiwali też na główne losowanie nagród w loterii fantowej, po której przyszedł czas na wspólną zabawę przy zespole muzycznym.

 

(zwłaszcza najmłodsi nie mogli doczekać się wyników loterii fantowej)

 

Organizatorzy wyrażają wdzięczność za pomoc w organizacji imprezy jednostce OSP z Gaworzyc oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do uświetnienia imprezy.

 

Wszystkie zdjęcia z imprezy dostępne są tutaj - kliknij

Powolutku zbliża się wrzesień, a razem z nim - szkoła! Dom Kultury "Jowisz" chce jak najdłużej umilać dzieciom wakacyjne dni codziennie od godz. 11.00 organizując dla nich ciekawe zajęcia.