Gmina Gaworzyce - Aktualności

Za nami Runda I Turnieju Aktywnych Szkół MultiSport (ASM). W czasie przeprowadzonych w szkole testów EuroFit+, nasi uczniowie mieli okazję sprawdzić swoje siły w prostych ćwiczeniach sprawnościowych takich jak próba równowagi, skłon tułowia w siadzie czy bieg wytrzymałościowy. Pokonując kolejne zadania, walczyli z przybyszami z Galaktyki Bezruchu i zdobywali punkty dla naszej szkoły.

W Turnieju ASM nie ma rywalizacji indywidualnej. Jedynym zadaniem ucznia jest poprawienie swojego wyniku za pół roku, w Rundzie II. O zwycięstwo w turnieju walczą natomiast całe szkolne drużyny, w których skład wchodzą nie tylko dzieci, ale także nauczyciele i rodzice. Turniej Aktywnych Szkół MultiSport wygra szkoła, która w czasie trwania programu zrobi największy postęp w zakresie wyników EuroFit + i aktywnych zmian wprowadzonych w szkole.

 

Po zakończonej Rundzie I, zespół Aktywnych Szkół MultiSport opuścił naszą szkołę na sześć miesięcy, podczas których będziemy realizować cele Planu Treningowego i sukcesywnie zwiększać poziom codziennej aktywności w szkole. Za pół roku Pogromcy Bezruchu wrócą do nas, aby w ramach Rundy II ponownie przeprowadzić testy sprawnościowe EuroFit + i porównać je z wcześniejszymi wynikami. Jak stać się częścią aktywnej drużyny? Częścią szkolnej drużyny może zostać każdy, kto przyczyni się do zwiększenia poziomu codziennej aktywności dzieci. Przed nami 6 miesięcy tzw. Treningów Drużynowych. To czas na regularne ćwiczenia i codzienną, nawet najprostszą aktywność, choćby spacer do szkoły czy mycie zębów na jednej nodze. Plan jest prosty – więcej ruchu, mniej siedzenia! W tym czasie, w szkole planujemy m.in.:


- taneczną przerwe,
- „powitanka rozgrzewanka” kl. I- III
- rodzinne spacerowanie Nordic walking,
- pomoc sąsiedzka (rodzice organizują samodzielnie małe grupy np. wyjazd na basen czy kręgle)
- żabi zakątek,
- aktywna kolorowa tablica,
- mini siłownia,
- rzuty do celu (miękkimi piłkami),
- „auto-nogi” pieszo do szkoły – dyżury rodziców,
- rowerem do szkoły – ścieżka rowerowa KŁOBUCZYN – KOŻLICE – GAWORZYCE –pod opieką rodziców.

 

Trzymajcie za nas kciuki!

Relacje z prowadzonych w szkołach rozgrywek znajdują się w dzienniku Aktywnych Szkół MultiSport i na Facebooku:

https://aktywneszkoly.pl/dziennik-asmhttps://www.facebook.com/AktywneSzkolyMultiSport/

 

GALERIA ZDJĘĆ

Dnia 18 czerwca br. planowane jest wprowadzenie utrudnień w związku z budową S-3 pn.: "Projekt organizacji ruchu na czas dokończenia budowy dróg obsługujących DO-11, DO-12 (wykonanie warstwy ścieralnej i robót wykończeniowych) ETAP 2".

 

W związku z dokończeniem prac przy budowie dróg obsługujących DO-11 i DO-12 ruch pojazdów od połączenia z Zadaniem III (Salini; węzeł Kaźmierzów) do węzła Głogów Południe (w. Potoczek) zostanie poprowadzony nowo budowaną drogą ekspresową S-3. W etapie 2 prace na drodze obsługującej DO-11 będą prowadzone na odcinku od zjazdu na szyb i stację BP w rejonie obiektu WD-24 do skrzyżowania z drogą DP1135D. Dojazd do m. Kaźmierzów zostanie zapewniony drogami DO-1 i DO-12. Dojazd do szybu i stacji BP odbywać się będzie od strony ronda P-PN poprzez fragment nowowybudowanej drogi DO-11 (załącznik orientacja). Planowany okres obowiązywania etapu: około 2-4 tygodnie.

 

1 czerwca 2018 r. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów dla Działania 1.5
Rozwój produktów i usług w MŚP, poddziałanie 1.5.1 konkurs horyzontalny – Schemat 1.5 B
A już 25 czerwca zostanie ogłoszony konkurs dla schematu 1.5 A

 

 

W schemacie 1.5 B na pieniądze mogą liczyć autorzy projektów obejmujących inwestycje w zakresie wdrożenia wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę w ramach działania 1.2. Oznacza to że chcemy wesprzeć tych przedsiębiorców którzy już wcześniej podjęli wyzwanie przeprowadzenia badań,  a ich projekty zakończyły się sukcesem lub w najbliższym czasie zakończą się osiągnięciem założonych celów.
Nowe techniki, nowe technologie, innowacyjność, to podstawowe metody zdobywania przewag konkurencyjnych na rynku.

Dofinansowanie jest przewidziane dla projektów zakładających wprowadzenia innowacji produktowej lub procesowej co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.
Dodatkowo warto pamiętać, o istnieniu preferencji dla projektów, które prowadzą do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko oraz wnoszących większy niż wymagany minimalny wkład własny.


Dlatego dodatkowe punkty przy ocenie wniosków otrzymać mogą projekty wpisujące się
w Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska tj. :

 • - branża chemiczna i farmaceutyczna;
 • - mobilność przestrzenna;
 • - żywność wysokiej jakości;
 • - surowce naturalne i wtórne;
 • - produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów;
 • - technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT).

Schemat 1.5 A przeznaczony będzie dla wszystkich przedsiębiorców MŚP, jednak środki mogą być przeznaczone jedynie na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Koszty kwalifikowane w konkursie to te, które obejmują np. zakup lub koszt wytworzenia środków trwałych (maszyn, urządzeń, linii produkcyjnych, serwerów, komputerów, innych specjalistycznych narzędzi). Do tego dochodzi możliwość nabycia dóbr niematerialnych i prawnych związanych np. z nabyciem licencji, kupnem patentów, innej wiedzy technicznej i technologicznej.

Istotnym elementem w konkursie jest kwestia obowiązkowego wystąpienia innowacyjności produktowej lub procesowej. W trakcie oceny premiowane będą projekty o wyższym poziomie innowacyjności, co oznacza wprowadzenie na rynek nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie obecnie oferowanych usług oraz wprowadzenie w przedsiębiorstwie nowych metod produkcji, z dużym potencjałem rozwojowym z punktu widzenia branży i rynku.

Wprowadzenie w przedsiębiorstwie nowych metod produkcji jest równie ważne jak innowacje produktowe, ponieważ zwiększają efektywność firm, a to powoduje że Firmy mogą być bardziej konkurencyjne nie tylko na rynku regionalnym, ale i światowym.

 

„Wsparcie dotacyjne pozwala rozwijać się przedsiębiorcom. Firmy kupują nowoczesne urządzenia dzięki którym ich wyroby są bardziej powtarzalne i szybciej wytwarzane.

Przedsiębiorcy mają świadomość, że metody produkcji są bardzo ważnym elementem, znają swój biznes i wiedzą jakie działania inwestycyjne będą dla nich niezbędne aby generować rozwój i zysk, dzięki którym staną się bardziej konkurencyjni i nie wypadną z rynku. Dzisiaj innowacyjność to konieczność w rozwoju, a nie opcja” - mówi Renata Granowska , Dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej”

 

WIĘCEJ INFORMACJI

 

Zapraszamy mieszkańców Wierzchowic na spotkanie z Wykonawcą robót ws. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Wierzchowicach.

 

Zebranie odbędzie się 20.06.2018 r. o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej.

W pierwszą sobotę czerwca, już po raz czternasty, nasz dom kultury był organizatorem Festynu Integracyjnego połączonego z Festiwalem Piosenki „Śpiewaj z nami”. Wioska indiańska, militarny tor przeszkód, przejażdżki bryczką, zabawy integracyjne, to tylko niektóre atrakcje przygotowane dla uczestników festynu. Podczas festiwalu piosenki przed zgromadzoną publicznością swoje zdolności wokalne oraz taneczne prezentowali soliści i zespoły z trzech powiatów: polkowickiego, głogowskiego i nowosolskiego.

Spośród wszystkich wykonawców komisja konkursowa w sposób szczególny wyróżniła: Magdalenę Szymanowicz z Warsztatów Terapii Zajęciowej „Arka” w Głogowie, Sebastiana Pavter z Domu Pomocy Społecznej filia DPS „Magnolia” w Głogowie, Pawła Halla ze Stowarzyszenia „Najmilsi” w Gaworzycach oraz zespoły ze Stowarzyszenia „Pomagamy razem” z Radwanic i zespół z Warsztatów Terapii Zajęciowej „Arka”w Głogowie. Laureaci i uczestnicy festiwalu otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody i upominki. Nie zabrakło również słodyczy i nagród dla uczestników zabaw i konkursów.

 

Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Fundacji KGHM, Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Gminy Gaworzyce, Powiatu Polkowickiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gospodarstw rolnych H. I M. Gabrysz, D. i A. Ganczarskich, Ośrodka Szkolenia Kierowców „Mobile”, PPHU Techrol. Dom Kultury serdecznie dziękują wszystkim darczyńcom i osobom zaangażowanym w organizację przedsięwzięcia.

 

Informujemy zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania do wymiany kotłów opalanych paliwem stałym na kotły ekologiczne w ramach programu priorytetowego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”, że nabór wniosków odbędzie się w terminie od 30.05.2018 do 15.06.2018 r.


Wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy w Gaworzycach, ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce, sekretariat, pokój nr 2.14 (I piętro).

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem programu, przyjętym uchwałą Rady Gminy Gaworzyce nr XXXII/255/2018 z dnia 30.04.2018r wraz ze wzorem wniosku – zamieszczonym na stronie internetowej www.gaworzyce.com.pl oraz bip.gaworzyce.com.pl.
Wzory dokumentów dostępne są również w siedzibie urzędu w pokoju nr 2.7.

 

O udzielenie dotacji ubiegać może się osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości oraz  wspólnota mieszkaniowa, której członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni (dla pojedynczego budynku lub kilku budynków), w części, w której właścicielami są osoby fizyczne.

 

Wnioskodawca może uzyskać dotację do wysokości 50% kosztów kwalifikowanych udokumentowanych fakturami lub rachunkami, lecz nie więcej niż:

- 10 000,00 zł dla domu jednorodzinnego,
- 7 000,00 zł dla mieszkania w bloku wielorodzinnym,
- 4 000,00 zł w przypadku kotłowni wspólnej, zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny – jako iloczyn liczby obsługiwanych mieszkań i kwoty 4 000,00 zł.

 

Na podstawie zebranych od Państwa wniosków, Gmina Gaworzyce opracuje i złoży w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wniosek o udzielenie pożyczki, z której środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie wymiany kotłów.

 


Złożenie wniosku nie jest tożsame z otrzymaniem dofinansowania. Projekt będzie realizowany jedynie w przypadku pozyskania przez Gminę dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Z uwagi na fakt, iż środki finansowe funduszu są ograniczone, oznacza to, że nie ma gwarancji przydzielenia Gminie pieniędzy na ten cel.


W załączeniu:


1.    Uchwała Rady Gminy Gaworzyce wraz z załącznikiem.
2.    Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wniosek o dofinansowanie zadania
3.    Załącznik nr 2 do Regulaminu – Wniosek o wypłatę

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 

 

 

   

 • Licznik odwiedzin:
 • Dziś 208
 • |
 • Wczoraj 334
 • |
 • W tym tygodniu 2852
 • |
 • W tym miesiącu 9424
 • |
 • Razem 325768