Gmina Gaworzyce - Aktualności

 

 

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 20.08.2018 r. 

w dniach od 20.08. do 24.08.2018 r.

Urząd Gminy Gaworzyce będzie czynny do godz. 14:00

ze względu na utrzymujące się wysokie temperatury powietrza.

 

   poniedziałek, 20.08.2018 r. - od godz. 7:00 do 14:00

wtorek, 21.08.2018 r. - od godz. 7:00 do 14:00

środa, 22.08.2018 r. - od godz. 7:00 do 14:00

czwartek, 23.08.2018 r. - od godz. 7:00 do 14:00

piątek, 24.08.2018 r. - od godz. 7:00 do 14:00

 

Za wszelkie utrudnienia w związku z powyższym serdecznie przepraszamy.

Gorąco zachęcamy do udziału w wyjątkowym wydarzeniu, które odbędzie się w przeddzień Gminnych Dożynek w zabytkowym parku w Dalkowie!

Uprzejmie informujemy, że rozpoczyna się kampania informacyjno – promocyjna ws. naborówogłoszonych przez LGD Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie.

Na Wzgórzach Dalkowskich zostaną przeprowadzone spotkania, których tematem będzie poinformowanie mieszkańców o ogłoszonym naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w ramach projektów grantowych.

Termin składania wniosków: 29 sierpnia 2018 r. – 12 września 2018 r.

Obecnie prowadzona jest kampania informacyjno – szkoleniowa z ukierunkowaniem mieszkańców Wzgórz Dalkowskich na zakres tematyczny i realizację zadań, jakie mogą być realizowane w ramach Programu PROW na lata 2014 – 2020.

 

Zakres tematyczny ogłoszonych naborów to:

 

 1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej
  lub kulturalnej – dostępna alokacja 150.000 zł
 2. Zachowanie dziedzictwa lokalnego – dostępna alokacja 91.350 zł,
 3. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych z tym, że:
  - operacja nie służy promocji produktów lub usług lokalnych wyłącznie jednego podmiotu,
 • - nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub wydarzenia specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce - dostępna alokacja 150.000 zł

SPOTKANIE INFORMACYJNE I WARSZTATY SZKOLENIOWE

DLA ORGANIZACJI Z TERENU GMINY GAWORZYCE

ODBĘDĄ SIĘ DNIA 5 WRZEŚNIA 2018 R. O GODZ. 9:00
W SALI KOMINKOWEJ PAŁACU W GAWORZYCACH

 

SZCZEGÓŁY

Serdecznie zapraszamy!!!

Na terenie Gminy Gaworzyce ruszył właśnie projekt pn.: "Świetliczanki" dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 - 2020. Projekt realizowany jest przez Gminę Gaworzyce w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Główny cel projektu to:  „Wyrównywanie szans mieszkańców obszarów wiejskich z powiatu polkowickiego i głogowskiego w dostępie do ośrodków animacji i kultury dzięki uruchomieniu 15 świetlic wiejskich w okresie 01.07.2018r. – 31.12.2018r.”.

 

W ramach projektu w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Mieszków, Grabik, Śrem i Gostyń odbywać się będą zajęcia dla dzieci  prowadzone przez Animatorki Społeczne.

 

Terminy pierwszych zajęć z animatorkami:


Mieszków: 22 sierpnia w godz. 17 00 - 19 00 - p. Ewelina Sobótka
Grabik: 23 sierpnia w godz. 16 00 - 18 00  - p. Joanna Fartuszyńska
Śrem: 23 sierpnia w godz. 16 00 - 18 00 - p. Karolina Cieślak
Gostyń: 17 sierpnia w godz. 15.00-18:00 - p. Maja Płócienniczak

 

Serdecznie zachęcamy do udziału w zajęciach!

 

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD wspólnie z Narodowym Instytutem Wolności oraz Urzędem Ochrony Danych Osobowych zaprasza organizacje pozarządowe na szkolenie dotyczące RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Ekspertami prowadzącymi szkolenie będą przedstawiciele UODO.

 

 

Szkolenie odbędzie się 5 września br. w Starostwie Powiatowym w Legnicy przy Placu Słowiańskim 1, w godz. 14-16. 

Jest to jedyne szkolenie organizowane wspólnie przez UMWD oraz NIW i UODO dla organizacji pozarządowych na Dolnym Śląsku.

 

Informacja dotycząca wrześniowych szkoleń:
https://niw.gov.pl/kolejna-tura-szkolen-gotowi-na-rodo-zaczynamy-w-legnicy-5-wrzesnia/

Formularz rejestracyjny na szkolenie w Legnicy znajduje się na stronie:
https://rodo.niw.gov.pl/legnica-sroda-5-wrzesnia

Informacja o szkoleniu także na profilach na Facebooku i Twitterze:

https://www.facebook.com/pg/narodowyinstytutwolnosci/posts/?ref=page_internal

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 


 

 • Licznik odwiedzin:
 • Dziś 212
 • |
 • Wczoraj 438
 • |
 • W tym tygodniu 1194
 • |
 • W tym miesiącu 11529
 • |
 • Razem 354314