Gmina Gaworzyce - Aktualności

Czas oczekiwania na Boże Narodzenie należy do najpiękniejszych w roku. Dziś w naszej szkole odbyły się Jasełka, które przybliżyły zebranym wydarzenia betlejemskiej nocy i wprowadziły w świąteczną atmosferę.

 

 

Przedstawione Jasełka, które przygotowali uczestnicy zajęć artystyczno-wokalnych pod kierunkiem pani Iwony Rygiel i Pani Bożeny Kiwackiej uświetniły uroczystą Wigilię w Szkole Podstawowej. W tym wyjątkowym dniu, swoją obecnością zaszczycili goście zaproszeni. Wśród nich byli: Jacek Szwagrzyk – Wójt Gminy Gaworzyce, ksiądz proboszcz Lech Świdziniewski, Ala Cieślak – Dyrektor Publicznego Przedszkola, Tadeusz Kocik – Gminny Komendant OSP w Gaworzycach, a także przedstawiciele Rady Rodziców. Po przedstawieniu na wszystkich uczniów i gości zaproszonych czekał poczęstunek, który przygotowali rodzice.

 

GALERIA ZDJĘĆ

Chcą się integrować i działać na rzecz lokalnej społeczności. W Gminie Gaworzyce kilka dni temu powstały dwa koła gospodyń wiejskich. To pierwsze tego typu organizacje działające obecnie w Gminie Gaworzyce.

 


Bardzo nas cieszy taka inicjatywa i duże zainteresowanie. Wiele z zebranych Pań posiada talenty kulinarne, czy plastyczne, które być może teraz oficjalnie zostaną ujawnione. Wszystkich, którzy nie mieli możliwości uczestniczenia w pierwszych spotkaniach, a chcieliby się przyłączyć - serdecznie zapraszamy. Koła Gospodyń Wiejskich dopiero zaczynają, są otwarte na wszelkie ciekawe inicjatywy. Członkostwo w takiej organizacji to doskonała okazja, by poznać nowe osoby, ale też oderwać się od codzienności i stworzyć coś nowego dla siebie i innych.

 

Podczas pierwszego, organizacyjnego spotkania wybrano zarząd koła w składzie:


KGW Gostyń-Kurów Wielki:
Przewodnicząca – Maria Pucyk
Wiceprzewodnicząca – Danuta Pawliszyn
Członek – Barbara Kaczanowska

 

KGW w Gaworzycach:
Przewodnicząca – Joanna Sąsiada
Wiceprzewodnicząca – Agnieszka Marciniak
Członek – Helena Bober


Gratulujemy inicjatywy i zapraszamy do współpracy.

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia w świetlicy w Wierzchowicach odbyło się przedstawienie jasełkowe. Do pięknie udekorowanej sali zawitały postaci z biblijnej historii i nie tylko. Aktorami były dzieci uczęszczające do świetlicy. Zaangażowanie młodych artystów sprawiło, że przedstawienie wywarło dużo pozytywnych wrażeń i wywołało wiele radości i uśmiechu na twarzach publiczności, którą stanowili rodzice, uczniowie oraz lokalna społeczność.

 

GALERIA ZDJĘĆ


Dziękujemy  wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc przy organizacji występu.

 

Zawiadamiam, że III SESJA RADY GMINY GAWORZYCE
odbędzie się 27 grudnia 2018 r. o godz. 13.30
w Sali Rajców Urzędu Gminy w Gaworzycach

 

Porządek obrad:


  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy.
  4. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gaworzyce.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Gaworzyce na 2018 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gaworzyce.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2019 rok.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Gminy Gaworzyce.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz dotychczasowego najemcy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, tworzenia komitetów tych ninicjatyw, wymogów formalnych, jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w powyższym zakresie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu dożywiania w Gminie Gaworzyce ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w ramach wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 16.  Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na terenie użytku ekologicznego „Przemkowskie Bagno”.
 17.  Sprawy różne.
 18.  Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                                                                                                       Edward Białek

Dot. jakości wody z wodociągów sieciowych Kłobuczyn, Wierzchowice, Dalków i Witanowice
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Polkowicach informuje, że pobrane dnia 04 grudnia 2018 r. próbki wody do analizy fizykochemicznej i mikrobiologicznej z wodociągów sieciowych w Kłobuczyn, Wierzchowice, Dalków i Witanowice w zakresie monitoringu kontrolnego wody, odpowiadają wymaganiom sanitarnym ustalonym dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

PEŁNA INFORMACJA

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 


 

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 374
  • |
  • Wczoraj 605
  • |
  • W tym tygodniu 1945
  • |
  • W tym miesiącu 7750
  • |
  • Razem 405934