Gmina Gaworzyce - Aktualności

Stowarzyszenie Moto-Klub Gaworzyce zakończyło realizację projektu pn. „Budowa systemu zbierania wody opadowej oraz systemu zraszania na torze motocrossowym w Gaworzycach”, na które otrzymało darowiznę od  Fundacji KGHM w wysokości 20.000 zł. Fundacja doceniła dotychczasową pracę organizacji, przyznając środki, które pozwoliły zainwestować w przyszłość obiektu.


Dzięki temu ogromnemu wsparciu udało się m.in. wykonać zbiorniki na wodę opadową, wykonać instalację nawodnienia oraz zakupić niezbędne materiały tj. rury, kształtki, zawory czy przyłącza strażackie.
Większość prac wykonali samodzielnie członkowie Moto-Klubu w ramach pracy społecznej. Dzięki realizacji tego zadania tor motocrossowy w Gaworzycach będzie stale nawadniany, co przyczyni się z pewnością do poprawy jakości obiektu, już wyróżniającego się w skali regionu.


Przypomnijmy, że treningi na torze motocrossowym odbywają się w każdy wtorek i piątek od godz. 17.00 pod okiem trenera posiadającego specjalną licencję.

Uprzejmie informuję, że Wojewoda Dolnośląski  na wniosek Wójta Gminy Gaworzyce Zarządzeniem Nr 215  z dnia 22.06.2018 r. powołał  komisję do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych dotkniętych suszą na terenie Gminy Gaworzyce.


W związku z powyższym przypominamy,  że rolnicy mogą już składać stosowne wnioski  i z uwagi na pogłębiający się rozmiar suszy, przyspieszoną wegetację roślin i przewidywane szybsze zbiory prosimy o składanie wniosków do dnia 5 lipca 2018 r. Informujemy, że w czwartym okresie raportowania w „monitoringu suszy” prowadzonym przez IUNG w Puławach niekorzystnego zjawiska „suszy” na terenie Gminy Gaworzyce  odnotowano w uprawach: zboża ozime, zboża jare, krzewy i drzewa owocowe, truskawki, tytoń, warzywa gruntowe, rośliny strączkowe, rzepak i rzepik.
Przypominamy, że do  wniosku należy dołączyć załączniki Nr 1 lub 2 oraz kopię wniosku o płatności bezpośrednie, złożonego uprzednio do ARiMR w roku 2018 (jeżeli producent rolny korzysta z tej formy wsparcia).


We wniosku uwzględnia się wszystkie grunty, także dzierżawione (należy dołączyć kopię umowy dzierżawy).


Druki wniosku wraz z załącznikami  dostępne są w Urzędzie Gminy w Gaworzycach ul. Dworcowa 95 , pok. Nr 2.8  oraz na stronie internetowej gminy oraz na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

INFORMACJA WÓJTA

 

Druki wniosku wraz z załącznikami  dostępne są w Urzędzie Gminy w Gaworzycach ul. Dworcowa 95, pok. Nr 8 oraz na stronie internetowej gminy i na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

Pliki do pobrania:

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 27.01.2015 r.

2. Oświadczenie nr 1 dla rolników nie posiadających dokumentacji

3. Oświadczenie nr 2 dla rolników posiadających pełną dokumentację

4. Wniosek Rolnika dotyczący oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym.

Zakład Usług Komunalnych w Gaworzycach uprzejmie informuje, iż w dniu 19 czerwca 2018 r. ukazało się ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o wydanej decyzji administracyjnej zatwierdzającej ustalone taryfy przez nasze przedsiębiorstwo.

Link do ogłoszenia: https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-wroclawiu-taryfy/decyzja-nr-wr-ret-070-291-2018-ar.html

Zgodnie z obowiązującym prawem taryfy przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, zaczynają obowiązywać po 7 dniach od ukazania się ogłoszenia w BIP Wody Polskie. W przypadku Gminy Gaworzyce jest to od 27 czerwca 2018 r. Taryfa obowiązywać będzie na okres 3 lat, tj. od 27 czerwca 2018 r. do 26 czerwca 2021 r.
 

Informujemy o utrudnieniach

w połączeniach telefonicznych z Urzędem Gminy w Gaworzycach

(awaria telefonów).

Staramy się rozwiązać problem. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

OGŁOSZENIE

o naborze na stanowisko

WOŹNY - KONSERWATOR

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Gaworzycach ogłasza nabór na stanowisko woźny - konserwator

- Forma zatrudnienia: umowa o pracę

- Wymiar: 1 etat

Oferty pracy należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 01 lipca 2018r.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 

 

 

   

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 205
  • |
  • Wczoraj 334
  • |
  • W tym tygodniu 2849
  • |
  • W tym miesiącu 9421
  • |
  • Razem 325765