Gmina Gaworzyce - Aktualności

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy wraz z Partnerami ogłasza II nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach projektu„GRANTY NA USŁUGI DORADCZE DLA MSP Z OBSZARU LEGNICKO-GŁOGOWSKIEGO” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój Przedsiębiorczości. Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI) Schemat 1.3.C2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB.

 

 

Szczegółowe informacje o I naborze oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie: KLIKNIJ TUTAJ

 

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie: KLIKNIJ TUTAJ

Gminna Biblioteka Publiczna w Gaworzycach już po raz trzeci brała udział w polskiej akcji społecznej - Narodowe Czytanie, którą w 2012 roku zapoczątkował Prezydent Bronisław Komorowski. Po tak wspaniałych dziełach jak ,,Pan Tadeusz, ,,Lalka”, ,,Trylogia”, ,,Qvo Vadis”, ,,Zemsta” i ,,Wesele” przyszedł czas na ,,Przedwiośnie” Żeromskiego.

 

 

Czas szczególny, bo w setną rocznice odzyskania przez Polskę niepodległości. W naszym gminnym narodowym czytaniu udział wzięło 14 lektorów. Było to wydarzenie otwarte i skierowane do wszystkich mieszkańców gminy. Każdy  mógł przyjść i posłuchać czytanych fragmentów powieści.
Tym razem jako miejsce Narodowego Czytania obraliśmy plac przed byłym Urzędem Gminy.
W czasie trwania czytania swój występ zaprezentowała grupa ,,Kasztanowe Variete” z Kłobuczyna. Został przeprowadzony quiz wiedzy o ,,Przedwiośniu”. Wszyscy posiadacze książek otrzymali okolicznościową pieczęć. Posiadaczką najstarszego egzemplarza jest  Pani Zofia Skiba, który został wydany w  1924 roku (w tym roku ,,Przedwiośnie” zostało wydane po raz pierwszy). Za ten egzemplarz Pani Zofia otrzymała upominek.

 

Dyrekcja oraz Pracownicy Biblioteki składają serdeczne podziękowania wszystkim lektorom: Wójtowi Gminy Panu Jackowi Szwagrzyk, Wicestaroście Panu Kamilowi Ciupak, księdzu Lechowi Świdziniewskiemu, sołtysom: Pani Ewelinie Sobótka, Panu Eugeniuszowi Kucharek oraz Panu Sławomirowi Mamzer, Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Paulinie Demskiej, bibliotekarkom Pani Agnieszce Lazarek i Pani Gabrieli Kalińskiej, Przedstawicielce Banku Spółdzielczego Pani Annie Wierobiej, Wicedyrektor Szkoły Pani Beacie Soboń, Radnej Pani Marii Rafałowicz, Przedstawicielce Przedszkola Publicznego Pani Ani Markowskiej oraz Pani Agnieszce Szymańskiej Pracownikowi Starostwa Powiatowego, a zarazem przedstawicielce sołectwa Grabik. Wszyscy lektorzy otrzymali podziękowania.

 

Serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji wydarzenia: Panu Stanisławowi Staszkowskiemu, Zakładowi Usług Komunalnych oraz Domu Kultury „Jowisz”.

 

GALERIA ZDJĘĆ

W ramach działań prewencyjnych Państwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Polkowicach informuje o bezpiecznym użytkowaniu butli gazowej na gaz płynny w gospodarstwach domowych, użytelności publicznej, działalności gospodarczej, obiektach budowlanych, budynkach mieszkalnych i innych, celem wyeliminowania zagrożeń wynikających z użytjkowania butli gazowej.

 

WIĘCEJ INFORMACJI

JAK BEZPIECZNIE UŻYTKOWAĆ BUTLĘ GAZOWĄ

 

Zapraszamy na stronę internetową Parafii pw. św. Barbary w Gaworzycach, prowadzoną przez ks. Kamila Wiącek - Wikariusza.
Strona znajduje się pod adresem: www.gaworzyce.parafia.info.pl

 

PKP Polskie Lihnie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu w nawiązaniu do wcześniejszej korespondecji zewiązanej z informacją dotyczącą przejazdów kolejowo-drogowych usytuowanych w ciągu dróg niepublicznych informuje o wszczęciu 30-dniowej procedury przekwalifikowania przejazdu do kategorii F lub jego likwidacji.

 

PEŁNA INFORMACJA

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 


 

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 216
  • |
  • Wczoraj 438
  • |
  • W tym tygodniu 1198
  • |
  • W tym miesiącu 11533
  • |
  • Razem 354318