Gmina Gaworzyce - Aktualności

Dnia 8 maja o godz. 14:00 na Zamku Piastowskim w Legnicy odbyło się uroczyste podpisanie umów z beneficjentami regionu legnickiego, których wnioski o dotację przeszły pozytywną weryfikację. Z terenu Gminy Gaworzyce dwa zabytki otrzymały wsparcie Urzędu Marszałkowskiego.

 

Dotację w wysokości 20.000 zł na realizację zadania pn. "Konserwacja i renowacja ołtarza bocznego pw. św. Anny w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela" otrzymał Kościół w Kurowie Wielkim.

 

Gmina Gaworzyce złożyła wniosek na "Remont piwnic pałacu w Gaworzycach - etap II" i na to zadanie otrzymała 25.000 zł.

 

Nasza szkoła kolejny raz przystąpiła do Programu Wzorowa Łazienka!

 

Zachęcamy do czynnego włączenia się w akcję poprzez codzienne oddanie głosu na naszą galerię

głosowanie trwa do dnia 21.06.2018

 

www.wzorowalazienka.pl

https://www.wzorowalazienka.pl/galeria/398

 

Nagrodą w Konkursie jest remont szkolnej toalety i zapas płynu Domestos.

Liczymy na Państwa głosy i zaangażowanie!

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego realizuje w województwie dolnośląskim program „Mikropożyczka” na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Odbiorcami wsparcia w formie Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą zostać osoby od 30 roku życia pozostające bez pracy, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • - osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • - kobiety,
 • - osoby z niepełnosprawnościami,
 • - osoby długotrwale bezrobotne,
 • - osoby o niskich kwalifikacjach,

Więcej na temat programu “Mikropożyczka”: https://frw.pl/instrument-finansowy-mikropozyczka/

Co oferujemy naszym klientom?

 

- do 80.000 zł maksymalna dostępna kwota pożyczki*

- 84 miesiące maksymalny okres spłaty pożyczki

- 12 miesięcy maksymalna karencja w spłacie pożyczki (nie wydłuża okresu spłaty)

- atrakcyjne oprocentowanie: 0,175 % w skali roku (0,1 stopy redyskonta weksli NBP)

- brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki

- nieodpłatna pomoc w wypełnianiu wniosku pożyczkowego

- minimum formalności

- krótki czas rozpatrzenia wniosku

                   

*Maksymalna dostępna kwota na pożyczki jest ilorazem maksymalnej dostępnej kwoty na jednorazowe Mikropożyczki oraz minimalnej ilości pożyczek planowanych do udzielenia przez FRW. Wartość ta jest publikowana na bieżąco na stronie internetowej www.frw.pl  i stanowi kwotę, jaka powinna zostać wskazana jako maksymalna wnioskowana wartość pożyczki we Wniosku o pożyczkę. Maksymalna dostępna kwota pożyczki na dzień 7 maja 2018 roku – 46 912,40 zł.

To już dziś! Serdecznie zachęcamy do udziału w wyjątkowej konferencji, która odbędzie się już 10 maja (w czwartek) w gaworzyckim Pałacu. IV Dolnośląskie Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych.

Dnia 7 maja br. Gmina Gaworzyce podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym "HYDROTERM"  na "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wierzchowicach". Jest to I część zadania, realizowana w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastuktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego PROW NA LATA 2014-2020.

 

Wysokośc przyznanej pomocy to kwota 1.999.999,00 zł.

 

Planowany termin realizacji całego zadania: 30 maja 2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE
O WYDANIU POSTANOWIENIA

 

dot. realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa chlewni tuczników wraz z infrastrukturą techniczną o obsadzie łącznej do 268,8 DJP zlokalizowanych w miejscowości Kłobuczyn, gmina Gaworzyce na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 734/10 ark. mapy 1 obręb (0005) Kłobuczyn".

 

ZOBACZ PEŁNĄ TREŚĆ - KLIKNIJ

 


 

POSTANOWIENIE

 

DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

 

ZOBACZ PEŁNĄ TREŚĆ - KLIKNIJ

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

   

 • Licznik odwiedzin:
 • Dziś 112
 • |
 • Wczoraj 240
 • |
 • W tym tygodniu 2391
 • |
 • W tym miesiącu 9250
 • |
 • Razem 302994