Informujemy zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania do wymiany kotłów opalanych paliwem stałym na kotły ekologiczne w ramach programu priorytetowego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”, że nabór wniosków odbędzie się w terminie od 30.05.2018 do 15.06.2018 r.


Wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy w Gaworzycach, ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce, sekretariat, pokój nr 2.14 (I piętro).

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem programu, przyjętym uchwałą Rady Gminy Gaworzyce nr XXXII/255/2018 z dnia 30.04.2018r wraz ze wzorem wniosku – zamieszczonym na stronie internetowej www.gaworzyce.com.pl oraz bip.gaworzyce.com.pl.
Wzory dokumentów dostępne są również w siedzibie urzędu w pokoju nr 2.7.

 

O udzielenie dotacji ubiegać może się osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości oraz  wspólnota mieszkaniowa, której członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni (dla pojedynczego budynku lub kilku budynków), w części, w której właścicielami są osoby fizyczne.

 

Wnioskodawca może uzyskać dotację do wysokości 50% kosztów kwalifikowanych udokumentowanych fakturami lub rachunkami, lecz nie więcej niż:

- 10 000,00 zł dla domu jednorodzinnego,
- 7 000,00 zł dla mieszkania w bloku wielorodzinnym,
- 4 000,00 zł w przypadku kotłowni wspólnej, zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny – jako iloczyn liczby obsługiwanych mieszkań i kwoty 4 000,00 zł.

 

Na podstawie zebranych od Państwa wniosków, Gmina Gaworzyce opracuje i złoży w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wniosek o udzielenie pożyczki, z której środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie wymiany kotłów.

 


Złożenie wniosku nie jest tożsame z otrzymaniem dofinansowania. Projekt będzie realizowany jedynie w przypadku pozyskania przez Gminę dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Z uwagi na fakt, iż środki finansowe funduszu są ograniczone, oznacza to, że nie ma gwarancji przydzielenia Gminie pieniędzy na ten cel.


W załączeniu:


1.    Uchwała Rady Gminy Gaworzyce wraz z załącznikiem.
2.    Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wniosek o dofinansowanie zadania
3.    Załącznik nr 2 do Regulaminu – Wniosek o wypłatę

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 


 

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 367
  • |
  • Wczoraj 605
  • |
  • W tym tygodniu 1938
  • |
  • W tym miesiącu 7743
  • |
  • Razem 405927