Dzięki staraniom i dobrej organizacji członków stowarzyszenia "Lepsze jutro, twórzmy dziś" udało się osiągnąć kolejny  sukces. We współpracy z Fundacją PZU od października br. do stycznia 2018 r.realizowany jest projekt w ramach jednego z programu fundacji pn. "PZU z kulturą". Projekt z Gaworzyc nosi nazwę „Podróżuję - Zwiedzam - Umiem - bliskie i dalekie spotkania młodzieży z kulturą”.


Projekt koordynowany przez p. Magdalenę Trzcińską skierowany jest do dzieci i młodzieży z naszej gminy. Dzięki pozyskanym środkom finansowym z Fundacji PZU grupa 60 osób uda się na dwa fascynujące spotkania z kulturą. W grudniu na balet "Dziadek do orzechów” w styczniu natomiast na dwudniową wycieczkę do stolicy kultury - Krakowa.
Relacje z wyjazdów już wkrótce na naszej stronie.